Vegfinans AS i Drammen søker Finansdirektør

Finansdirektør vil ha ansvar for finansforvaltning i konsernet og leder finansavdelingen med personalansvar. Finansdirektøren vil kunne være med å påvirke stillingens innhold i tråd med firmaets ambisjoner, mål og verdisett.

ANSVARSOMRÅDENE VIL VÆRE VARIERTE OG BESTÅ BLANT ANNET AV:

 • Finansdirektøren er ansvarlig for innlån og plasseringer i konsernet
 • Ansvar for finansiell risikostyring innenfor finansstrategiens rammer
 • Kartlegging av nye finansieringskilder og optimalisering av finansieringsstrukturen
 • Oppfølging av eksisterende bankrelasjoner og etablering av nye relasjoner
 • Strategisk ledelse og finansiell kontroll som inkluderer ansvar for all finansiell rapportering og kontroll, samt utvikle KPI-er
 • Samarbeide med ledergruppen i utvikling og gjennomføring av strategi og ambisjoner
 • Ansvarlig for å fortsette det pågående arbeidet med å modernisere finansstyring for å sikre kostnadseffektive prosesser, relevant kunnskap, kapasitet og digitale systemer
 • Ansvarlig for porteføljeforvaltningen av lån og sikringer
 • Bidra i Vegfinans mål om å være ledende når det gjelder digitalisering
 • Finansdirektøren er en del av ledergruppen

ØNSKET FAGLIG BAKGRUNN OG ERFARING:

 • Relevant høyere utdanning (høyskole 4/5-årig)
 • Bred og solid finanserfaring fra treasury funksjonen, samt inneha et sterkt strategisk og operasjonelt tankesett
 • Erfaring fra lånefinansiering i bank og på børs
 • Gode lederegenskaper og solid ledererfaring, herunder erfaring fra å sitte i toppledergruppe
 • Erfaring fra leder- og styringsprosesser, samt myndighetskontakt
 • Erfaring fra endringsprosesser og evne å være en pådriver for digital endring
 • Sterk relasjonsbygger med gode samarbeidsegenskaper
 • Proaktiv med stor gjennomføringsevne
 • Evne til å utvikle, både systemer og mennesker
 • Være en positiv innflytelse på kolleger og støttespillere
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (norsk)
 • Gode kommunikasjonsevner og øvrig personlig egnethet

PERSONLIGE EGENSKAPER:

Personlige egenskaper er viktig for Vegfinans. Vi ønsker kandidater som identifiserer seg med våre verdier: Åpenhet, Service og Kvalitet. I tillegg bør du kjenne deg igjen i følgende egenskaper:

 • Stabil og robust, med evne til å fatte beslutninger
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Omgjengelig, inkluderende og teamorientert
 • Sosial med gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert, analytisk og nøyaktig
 • Ambisiøs med høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr en spennende rolle i et solid selskap. Du vil få store muligheter til å påvirke og jobbe med varierte og krevende oppgaver sammen med dedikerte ansatte og øvrig ledelse.
For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i Headvisor Andreas Aaberg, tlf: 957 52 815. Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV så snart som mulig.