SINTEF Digital søker HR-sjef

I SINTEF har vi ambisjon om å være et verdensledende forskningsinstitutt. For å oppnå dette er utøvelse, og ikke minst utvikling av, fremragende støttetjenester til forskning viktig. Som HR-sjef i SINTEF Digital vil du være vår drivkraft for videre utvikling av hele HR-området, både strategisk og operativt. Alle våre innovasjoner og verdenskjente løsninger til tross, menneskene er det viktigste i SINTEF, og vi satser derfor på HR som en integrert del av vår kjernekompetanse.

Som vår HR-sjef vil du arbeide tett med andre ledere innenfor både forskning og støttefunksjoner. Du må være like opptatt av å finne svar og løsninger som å stille spørsmål. Siden humankapitalen står så sterkt i hele SINTEF konsernet, har vi et sentralt HR-forum hvor erfaring og kunnskap deles både strategisk og operativt. Her blir du SINTEF Digital sin bidragsyter og en viktig medspiller til resten av SINTEFs samlede lederlag innenfor HR.

Sentrale oppgaver vil være:

 • overordnet ansvar for at strategisk og operativt HR støtter opp under instituttets og avdelingenes mål og ambisjoner
 • lede og videre utvikle HR-teamet i instituttet, herunder personal, budsjett- og resultatansvar
 • operativ lederstøtte og rådgivning
 • videre utvikling av HR-arbeidet som en integrert del av vår kjernevirksomhet. Det betyr blant annet tett dialog med og bistå avdelingene og lederlaget i instituttet ved å ta en aktiv rolle innenfor rekruttering og synliggjøring i samarbeid med kommunikasjonssjefen
 • være en pådriver i arbeidet med kompetanse og organisasjonsutvikling, samt støtte organisasjonssjefen i prosesser relatert til endring og forbedring
 • inngå i konsernets HR-forum og være et bindeledd mellom instituttet og konsernstaben i arbeidet med å følge opp, utvikle og implementere våre sentrale HR-prosesser
 • videreutvikle og implementere SINTEF sin personalpolitikk i samarbeid med konsernstab og HR-forum

Vi ser etter deg som:
Kobler strategiske mål med forretningsmessige behov. Du trives i et komplekst, men spennende landskap, hvor du får utfolde deg i et bredt spekter av HR-oppgaver. Med en utviklingsorientert tilnærming er du en pådriver innenfor digital transformasjon. Din kompetanse etterspørres i organisasjonen, da du er en god sparringspartner og støttespiller. Du evner å tenke helhetlig og strategisk, samtidig som du er løsningsorientert, er sterk på gjennomføring og ikke minst serviceinnstilt.

Videre ser vi for oss at du er en samlende og tydelig leder med høyere relevant utdanning på minimum masternivå. Du kan vise til betydelig ledererfaring innenfor HR, gjerne fra kompetansevirksomhet. Du har sterk faglig integritet, er vant til å arbeide strategisk og operativt, hvor ingen oppgaver er for liten eller stor. Du har kunnskap om og erfaring fra organisasjonsutvikling og gjennomføring av endringsprosesser. Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • god ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
 • et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret som en av de mest attraktive arbeidsgivere i Norge i en årrekke, og senest i år
 • unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø
 • helt spesielt gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Velkommen til SINTEF som den du er, og den du ønsker å bli!

Stillingen rapporterer til organisasjonssjef og er plassert i stab i SINTEF Digital. Arbeidssted vil være Trondheim eller Oslo. Reisevirksomhet må påregnes da tilstedeværelse ved begge lokasjoner forventes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte organisasjonssjef i SINTEF Digital, Fabrice Lapique, tlf. 993 75 653 eller vår rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også i innledende fase overfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

Søknadsfrist er 28.01.2021, men vi ser gjerne at du viser din interesse i god tid før fristen utløp.

SØK PÅ STILLINGEN