Forskningsleder Transport - Møreforsking AS

Vil du bidra til bærekraftige løsninger på sentrale samfunnsutfordringer innenfor transport?

Nå leter vi etter en engasjert og samlende forskningsleder som skal lede og videre utvikle vår forskningsgruppe Transport. Vi forsker på å løse utfordringer, bidra til innovasjon, utvikle nye metoder og møte kunnskapsbehov hos våre kunder innenfor transportområdet.

Våre fokusområder er blant annet samfunnsøkonomiske analyser av transporttiltak, metodeutvikling av nytte- og kostnadsanalyser, samt utvikling og bruk av transportmodeller. Vi har for tiden flere regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innenfor;

 • Nytte-/kostnadsanalyser av infrastrukturinvesteringer
 • Infrastruktur og næringsøkonomisk utvikling
 • Transportmodeller
 • Kollektivtransportanalyser
 • Intermodale transportløsninger
 • Reguleringsordninger og innkjøp av offentlige transporttjenester

Vi arbeider på prosjekter i nært samarbeid med våre oppdragsgivere, der oppgavenes kompleksitet ofte forutsetter problemløsning i flerfaglige grupper. Som forskningsleder vil du være en drivkraft for faglig og vitenskapelig utvikling innenfor transportområdet, både gjennom strategisk ledelse og egen forskning på oppdragsprosjekter. Vi har store ambisjoner om videre vekst. Det forventes at du tar initiativ til tverrfaglige samarbeid både med eksterne partnere, internt i Møreforsking og ikke minst inn mot Høgskolen i Molde. Forskningsleder inngår i instituttets ledergruppe og har resultatansvar for sitt forskningsområde. Arbeidssted er Molde.

Dine arbeidsoppgaver og hovedansvar vil blant annet være;

 • lede, motivere og videreutvikle gode forskere og forskningsteamet
 • utvikle og iverksette forskningsgruppens strategi og sikre leveranser i henhold til selskapets strategiske mål
 • ansvarlig for egen prosjektportefølje
 • sørge for at transportområdet er i forskningsfronten både nasjonalt og internasjonalt
 • lede arbeidet mot kunder og samarbeidspartnere
 • bidra i markeds- og kommersielt arbeid, samt sikre faggruppens synlighet i relevante nettverk, forum og internt i Møreforsking
 • Interesse for forskningspolitiske strømninger og fremtidsbildet som retningsgivende for Møreforskings prioriteringer
 • personal-, budsjett og resultatansvar

Vi ser etter følgende kvalifikasjoner:
Du er en faglig dyktig leder med initiativ, engasjement og interesse for ledelse. Du har kompetanse på ett eller flere av våre forskningsområder og drives av å finne løsninger sammen med krevende kunder og samarbeidspartnere. Vi ser gjerne at du har erfaring fra forskningsmiljø, prosjektledelse av større forsknings- og samarbeidsprosjekt og kommer fra rådgivning, offentlig forvaltning eller næringsliv. Du har universitetsutdannelse på PhD-nivå innenfor relevante fagområder. Manglende PhD kan til en viss grad kompenseres ved andre dokumenterte egenskaper og leveranser.

Som leder er du en lagbygger som er tydelig på forventning, evner å motivere og skape klima for læring og lagfølelse. Du er kundeorientert, ser forretningsmuligheter og har gjerne erfaring fra markedsarbeid og et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og/eller privat sektor. Du har god kjennskap til virkemiddelapparatet og forskningspolitiske føringer. Du uttrykker deg godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Hos oss får du:

 • et inspirerende og komplekst arbeidsmiljø hvor kombinasjonen av forskning og kommersiell tilnærming skaper muligheter i en fremtidsrettet bransje, og som vi ønsker å ta en sentral posisjon i
 • spennende og tverrfaglige prosjekter i et samlede kompetansenettverk
 • inngå i et nettverk av forskere og ledere i Møreforsking, Høgskolen i Molde og hos våre samarbeidspartnere
 • dynamisk og fleksibel arbeidshverdag
 • store mulighet for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent kompetansemiljø
 • ordnede arbeidsforhold

For mer informasjon om stilling og selskap kontakt Møreforsking ved daglig leder Agnes Gundersen tlf. 926 11 524 eller vår rådgiver i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680, for en uforpliktende samtale. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også i innledende fase overfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

Søknadsfrist: 29.01.2021, men vi ser gjerne at du melder deg i god tid før fristens utløp.