Leder IT/e-helse - Martina Hansens Hospital

Vi søker nå en drivkraft og tydelig leder som tar ansvaret for å gjøre Martina Hansen Hospital til et av de ledende innen IT og e-helse.


Martina Hansens Hospital ønsker å styrke organisasjonen med en ressurssterk og faglig kompetent leder innen IT/e-helse. Vi ser etter en som ønsker å ta ansvar og samarbeide med ansatte, leverandører og ledelsen ved Martina Hansens Hospital, og sørge for at hospitalet blir et av de ledende innen digitalisering, innovasjon og e-helse. Vi tror du har kjennskap eller erfaring fra klinisk IKT som kommer brukere til gode. Du har evnen til å prioritere, har et høyt servicenivå og brukerfokus, og legge til rette for gode og godt forankrede prosesser.

Leder IT/e-helse er som alle ansatte ved Martina Hansens Hospital opptatt av god pasientbehandling. For deg vil det bety at du vil være ansvarlig for at det tekniske og kliniske som er under ditt ansvar fungerer, og at klinikkene kan bruke tid på pasienter og ikke involveres i prosjekter eller bruker tid og ressurser på annet enn god pasientbehandling.

Som leder IT/e-helse må du ha evnen til å se det strategiske bildet, og vise vei for retningen i ledergruppa ved Martina Hansens Hospital. Stillingen som leder IT/e-helse gir deg mulighet til å jobbe tett med klinisk personell, og være tett på brukergrensesnittet. Vi mener det gir deg en unik mulighet til å kunne jobbe med utvikling av teknologi sammen ansatte og leverandører.

Du vil oppleve å ha en variert hverdag, og som alle ansatte ved Martina Hansens Hospital må du forvente å ta i et tak der hvor det trengs.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Ta det overordnede ansvaret for all IKT samt lede IKT avdelingen.
 • Utarbeide strategiske arbeidsdokumenter for IKT.
 • Arbeide for god IKT sikkerhet, drift og utvikling av tjenestene som blir levert, herunder fokus på at brukeropplevelser og involvering av brukerne blir tydeligere.
 • Ta ansvar for leverandøravtaler med Sykehuspartner og andre eksterne leverandører.
 • Fremme digitalisering og teknologi, og innføringen av digitale kommunikasjonsløsninger for pasienter og medarbeidere.
 • Sørge for at man holder seg innenfor de økonomiske rammene som er gitt, og at riktige prosjekter prioriteres.
 • Prosjektledelse av større og mindre prosjekter.
 • Integrering av applikasjoner fra eksterne leverandører
 • Etablere og legge til rette for at testing og innfasing av klinisk utstyr skjer i henhold til gjeldende rutiner.
 • Sørge for at IKT tjenestene leveres i henhold til gjeldende regler for personvern og GDPR.

Kvalifikasjonskrav

 • Ledererfaring med dokumenterbare gode resultater.
 • Hatt ansvar for å lede prosesser der digital transformasjon og IKT har vært viktig.
 • Innsikt og forståelse for klinisk IKT.
 • Erfaring fra IKT drift på sykehus og e-helse vil være en klar fordel.
 • Erfaring med oppfølging av leverandører og leverandøravtaler samt fra forhandlinger.
 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, eller tilsvarende formalkompetanse.
 • Kunne dokumentere gjennomførte prosjekter.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

For stillingen legger vi vekt på:

 • Kunne jobbe i et høyt tempo.
 • Skape energi i organisasjonen.
 • Tydelig, strukturert og modig.
 • Kunne gjøre egne veivalg. Beslutningsdyktig.
 • Gode samarbeidsevner.

Du må kunne sette seg inn i det praktiske hos den som er mottaker av IKT tjenesten hos Martina Hansens Hospital. IKT er viktig, men som leder IT/e-helse må du også sørge og forstå for at behandlingen av pasienter er tross alt det som er viktigst. Klinisk personell og pasientene må føle seg ivaretatt gjennom til enhver tid de beste løsningene, og løsninger som til enhver tid fungerer.

Om oss
Martina Hansens Hospital har en folkelig kultur i organisasjonen, og en desentralisert ledelsesform. Man vil oppleve korte avstander i organisasjonen og ledelse skjer med stor tillit til hverandre og uformell struktur. Samtidig er Martina Hansens Hospital en organisasjon som skal ha de samme løsningene som et mye større helseforetak. Vi er opptatt av at løsningene skal være klinikknære, og ha pasienten i fokus.

Sykehuset har egen barnehage for alle ansatte, godt velferdstilbud og gode pensjon og forsikringsordninger.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og en enestående mulig til å gjøre en forskjell i utviklingen av et effektivt og fremtidsrettet pasienttilbud.

Spørsmål til stillingen
Vil du vite mer om stillingen kontakt våre rådgivere Trond Sandvik/Per Inge Hjertaker hos Headvisor tlf. 950 55 233/ 917 29 682. Viseadministrerende direktør ved Martina Hansens Hospital Daniel S. Resen-Fellie kan også kontaktes på tlf. 908 49 400.