Vi søker en ambisiøs leder som utbyggingssjef - Fredrikstad kommune

Store utbyggingsplaner i Fredrikstad

Er du en ambisiøs leder som vil styre en årlig investeringsportefølje på 500-800 millioner kroner og en samlet prosjektportefølje på 3,5 milliarder?

Fredrikstad kommune er i vekst, og er på jakt etter en utbyggingssjef til å ivareta kommunens byggherrefunksjon for hele bygg- og anleggsområdet. Kommunen står i de nærmeste årene foran store, utfordrende prosjekter, som Arena Fredrikstad, Onsøyheimen sykehjem og en omfattende utskifting av vann- og avløpsledninger.

Hos oss får du lederansvaret for en byggherreorganisasjon under utvikling, med 22 kompetente faste og innleide medarbeidere. Kommunens byggherrefunksjon er organisert under Seksjon for teknisk drift. Seksjonen ledes av direktør for teknisk drift, og du vil inngå i direktørens strategiske ledergruppe

Hovedansvarsområder
Utbyggingssjefen/prosjektsjefen skal være en tydelig og synlig leder med ansvar for ledelse, fag og økonomi. Du skal videreutvikle organisasjonen og medarbeiderne i tråd med kommunens ambisiøse målsettinger innen klima og miljø, samfunnsansvar, sambruk og tjenesteutvikling. Det forventes at du er strategisk, resultatorientert og nytenkende, og har interesse for samspillet mellom politikk, administrasjon og innbyggere.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for stillingen:

 • Lede og videreutvikle kommunens byggherreorganisasjon
 • Styre prosjektporteføljen og lede gjennomføringen av et stort antall bygg- og anleggsprosjekter
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag og være rådgiver for kommunens øverste ledelse
 • Videreutvikle samarbeidsrelasjoner til en rekke aktører, både internt og eksternt samt til prosjektenes behovshavere
 • Økonomistyring og rapportering på porteføljen, samt risikostyring
 • Bidra til analyser og budsjettering av kommunens investeringsbehov, på kort og lang sikt
 • Kontinuerlig fokus på forbedringer og videreutvikling, for å sikre økonomiske mål, medarbeidertilfredshet og brukertilfredshet

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Solid relevant ledererfaring
 • Relevant prosjektadministrativ kompetanse
 • God forretnings- og økonomisk forståelse
 • God språkforståelse og formidlingsevne både muntlig og skriftlig, på norsk

Ønskede kvalifikasjoner
Du bør ha erfaring med strategisk ledelse med langsiktig personalansvar, og vilje til samarbeid og helhetstenkning på tvers av sektorer. Det er en fordel om du har lederutdanning.
Det er ønskelig med erfaring fra større prosjektorganisasjoner, rådgivnings- eller entreprenørvirksomhet, og gjerne erfaring fra både offentlig og privat sektor. Erfaring med offentlig forvaltning, plan- og bygningsloven, regelverk for offentlige anskaffelser, kontraktsstrategier og forhandlinger vil være relevant. Du bør ha erfaring med mediehåndtering.

Ønskede egenskaper
Vi søker deg som

 • har god rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser, med høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthet.
 • har kapasitet og gjennomføringskraft, slik at det skapes resultater og leveres som avtalt.
 • kan prioritere, strukturere og systematisere.
 • er tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger, samtidig som du kan inspirere og engasjere.
 • er analytisk, har evne til å se helheten, og kan tenke langsiktig og strategisk.
 • har evnen til nytenking, og er nysgjerrig på nye løsninger og innovasjon innen bygg- og anleggsnæringen.
 • trives med å ha en synlig og aktiv rolle, er utadvendt og relasjonsskapende.
 • er opptatt av å involvere, motivere og lytte til dine medarbeidere, og kan reflektere over egen lederstil.
 • er ydmyk for andres faglighet, opptatt av utvikling, og god til å dele kunnskap og samarbeide med andre.
 • åpen, ansvarlig og handlekraftig.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Vi kan tilby

 • En utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
 • En unik mulighet til å utvikle morgendagens by sammen med dyktige og dedikerte kolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram

Lønnsopplysninger
Lønn etter avtale. Stillingen er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette. Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne våre rådgivere Per Inge Hjertaker/ Kristin Haugen hos Headvisor tlf. 91729682/ 97155441. Direktør Atle Holten kan også kontaktes på tlf. 90883301.

SØK PÅ STILLINGEN

Seksjon for teknisk drift benytter kun elektronisk søknadsprosess. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Liv E. Simensen, tlf. 69361407 eller e-post: livsim@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.