Direktør marked og kommunikasjon - Sparebanken Sør

Sparebanken Sør vil som en del av sin strategiske satsing styrke bankens posisjon som kundenes foretrukne bank, og tydeliggjøre bankens rolle som en viktig aktør for vekst og utvikling i landsdelen.

Vi er nå på jakt etter direktør til nyopprettet stilling med ansvar for å utvikle bankens markeds- og kommunikasjonsarbeid i takt med den økte digitaliseringen av samfunnet.

Som Direktør marked og kommunikasjon er ditt overordnede ansvar å sikre markedsposisjonen gjennom merkevare- og omdømmebygging. Dette gjøres ved å videreutvikle en tydelig og god strategi for hvordan Sparebanken Sør, som regionens største finansielle institusjon, skal profilere seg. I tillegg er det sentralt at det jobbes proaktivt med kommunikasjonsarbeidet, samt å sikre god mediekontakt, og riktig kommunikasjon på ulike plattformer.

Rollen er strategisk viktig, og samtidig operativ innen arbeid knyttet til marked og kommunikasjon. Stillingen vil rapportere til administrerende direktør og inngå i konsernets ledergruppe. Som en del av ledergruppen forventes også et strategisk bidrag utover egen divisjon. Du vil ha personalansvar for markeds- og kommunikasjonsdivisjonen. I tillegg vil det ligge operative ressurser også i øvrige divisjoner i banken.

Vi er på jakt etter deg som har erfaring fra en ledende og strategisk stilling innen markeds- og kommunikasjonsarbeid. Du trenger ikke å ha erfaring fra bank, men vi ønsker at du har erfaring fra et corporate perspektiv. Det er en fordel om du i tillegg har erfaring med markeds- og kommunikasjonsarbeid mot ulike kunder, både B2B og B2C. Du har høyere utdanning, fortrinnsvis på master-nivå.

Som person er du entusiastisk, målrettet og har et forretningsorientert og strategisk perspektiv. For å lykkes i stillingen må du evne å jobbe selvstendig og sammen med andre, både i egen divisjon og mot banken for øvrig. I tillegg til gode samarbeidsevner og høy integritet, er god formuleringsevne både på norsk og engelsk en forutsetning.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger og et inspirerende og sosialt arbeidsmiljø i en bank med målsetning om å bidra til vekst og utvikling i landsdelen.

Sparebanken Sør er opptatt av likestilling og mangfold, og har som langsiktig mål å få lik fordeling mellom kjønn på alle stillingsnivåer. Banken har en ambisjon om å øke andelen kvinner i ledende stillinger.

Interessert?

Ved spørsmål kontakt vår rådgiver hos Headvisor; Janne Siri Horne (90721164) eller Dir. Konsernstab Rolf H. Søraker (91823371) i Sparebanken Sør. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 24.01.2021. Alle henvendelser til vår rådgiver vil om ønskelig bli behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.