Mylna Gruppen søker Supply and Demand Manager

Mylna Gruppen AS ønsker å styrke innkjøp og analysedelen i selskapet og søker deg som liker å jobbe med tall, analyser og rapportering. Vi ønsker oss en Supply and Demand Manager som fokuserer på muligheter og trender og setter dette i sammenheng med analyser og tall. Hos oss får du jobbe med kjente merkevarer i et konsern opptatt av utvikling.

ANSVARSOMRÅDER:
Supply and Demand manager har det overordnede ansvaret for å lede og utvikle innkjøpsavdelingen. Alle ansvarsområder gjelder for Mylna Gruppen og selskapets. Stillingen rapporterer til Chief Supply Chain Officer.

 • Ansvarlig for riktig prognostisering, planlegging og innkjøp av alle artikler i Mylna Gruppens sortiment gjennom en S&OP prosess
 • Ansvar for prognoser av fremtidig behov og innkjøpsbudsjett i samarbeid med innkjøper, produktansvarlig og salg
 • Ansvarlig for total lagerbeholdning, inkludert alt som kreves for å sikre kontroll og rapportering av denne
 • Belyse trade-offs mellom transport og logistikk-kostnader, lagerhold og servicenivåer
 • Ha gode kunnskaper rundt regelverk og EU standarder innenfor import og eksport
 • Være en pro-aktiv leder som bygger en kundefokusert og pro-aktiv kultur i avdelingen
 • Øke kundetilfredsheten gjennom kontinuerlig fokus på forbedrings- og kostnadsreduserende arbeid i avdelingen
 • Videreutvikle de ansatte og legge til rette for et godt arbeidsmiljø
 • Lede, engasjere og motivere sin avdeling
 • Være pro-aktiv og engasjert i strategisk innkjøpsplanlegging
 • Sikre en best mulig utnyttelse av ressursene i avdelingen, slik at avtalte måltall oppnås
 • Koordinering og tilrettelegging av aktiviteter i avdelingen for optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser
 • Aktivt bidra i utviklingen av SC avdelingens overordnede strategi og kommunisere denne til avdelingen
 • Utarbeide KPI’er til alle ansatte
 • Rapportering: avviksanalyser, ABC/XYZ analyser og KPI’er (working capital, lagerrullering etc.)
 • Leverandøroppfølging
 • Ansvarlig for at relevant master data er oppdatert
 • Innhenting av aktuell ekstern/interne informasjon for å tilpasse avdelingens tjenester
 • Sørge for god vare- og informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden

Supply and Demand Manager må også kunne tre inn i innkjøpers oppgaver ved behov.

KVALIFIKASJONER:
Mylna Gruppen søker deg som har høyere utdannelse fra høyskole/ universitet på Bachelor eller Masternivå innenfor Økonomi, Logistikk eller IT. Du har erfaring fra personal og/ eller prosjektledelse og er fortrolig med bruk av ERP systemer. Du har bred erfaring med bruk av prognoseverktøy for optimalt lagerhold og analyseverktøy som f.eks Excel eller andre tilsvarende verktøy og snakker og skriver flytende norsk og engelsk.

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Resultatorientert, strukturert og høy grad av gjennomføringsevne
 • Forbedringsfokusert, analytisk og med evne til å se sammenhenger i et større bilde
 • Gode samarbeidsevner og interesse for samarbeid på tvers av avdelinger og kulturer
 • Uredd, utadvendt og sosial
 • Svært gode evner i å lede andre og være en god coach og mentor for de ansatte

VI TILBYR:

 • Spennende muligheter i et solid selskap
 • Varierende arbeidsoppgaver i en spennende bransje i stor utvikling og med sunne verdier
 • Nordisk selskap med vekstambisjoner
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår
 • Uformelt arbeidsmiljø med korte beslutningslinjer

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt rådgiver Andreas Aaberg i Headvisor, tlf: 957 52 815. Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV SNAREST.