Digital marketer – DE/AT / Digital markedsfører DE/AT - Brandsdal Group AS

Brandsdal Group is always looking for the best people. We have been in e-commerce business for over 20 years, and always strive to further develop ourselves by seeking new challenges. As part of our plan for further expansion in Europe, our goal is to establish ourselves in Germany and Austria. For this reason, we are looking for a Digital marketer who will play an important role in this establishment. We are looking for an "all-rounder" who thrives in a dynamic environment - and who also knows the German/Austrian language and culture.

Key tasks:

 • Test, evaluate and develop existing market channels
 • Analyze and optimize marketing activities
 • Facilitate efficient reaching of sales goals
 • Implement digital campaigns and activities such as Facebook / Instagram Ads (audiences, retargeting, dynamic retargeting, follow up campaigns, etc.), Google AdWords (text ads, display ads, audiences, retargeting, dynamic retargeting, etc.) and Email marketing (development of smart / data-driven trigger campaigns, development of concepts for recruiting new email addresses, etc.)
 • Concept development - test, analyze, optimize and implement new ideas
 • Report according to market budget

Qualifications:

 • Higher education, min. Bachelor's level
 • Relevant work experience will be valued
 • Good written and oral presentation skills in German/Austrian and English
 • It is an advantage if you also master the Scandinavian language

We are looking for a person who:

 • Is organized, accurate and structured
 • Takes initiative and makes decisions
 • Is positive, flexible and loyal
 • Is independent, but also thrives in teams
 • Has a good “commercial spirit”

We can offer:

 • Opportunities to influence the development of an exciting growing company
 • A good working environment with active and committed employees
 • Competitive conditions
 • An opportunity for personal development through interesting and challenging tasks
 • We make it easy for people to enjoy themselves at work and look forward to every Monday!

Could this be your next opportunity?

Contact our recruitment advisor in Headvisor; Janne Siri Horne tel. (+47) 907 21 164, or send your brief application with CV should as soon as possible, and at the latest 7th of February.

Brandsdal Group er hele tiden på jakt etter de gode hodene. Vi har drevet med e-handel i over 20 år, og etterstreber til enhver tid å videreutvikle oss ved å søke nye utfordringer. Som et ledd i vår videre satsing i Europa har vi nå en målsetning om å etablere oss i Tyskland og Østerrike. Med bakgrunn i dette er vi på jakt etter en Digital markedsfører som skal være sentral i denne etableringen. Vi er på jakt etter en «allrounder» som trives i et dynamisk miljø – og som i tillegg kjenner tysk/østerriksk språk og kultur.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Teste, vurdere og utvikle eksisterende markedskanaler
 • Analysere og optimalisere markedsaktiviteter
 • Legge til rette for at salgsmål nåes så effektivt som mulig
 • Implementere digitale kampanjer og aktiviteter så som Facebook/Instagram Ads (audiences, retargeting, dynamisk retargeting, follow up kampanjer etc.), Google AdWords (text ads, display ads, audiences, retargeting, dynamisk retargeting, etc.) og E-postmarkedsføring (utvikling av smarte/datadrevne triggerkampanjer, utvikling av konsepter for å rekruttere nye epostadresser etc.)
 • Konseptutvikling - teste, analysere, optimalisere og implementere nye ideer
 • Rapportere iht. markedsbudsjett

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, min. Bachelornivå
 • Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på tysk/østerriksk og engelsk
 • Det er en fordel om du også behersker skandinavisk språk

Vi ser etter deg som:

 • Har god ordenssans, og er nøyaktig og strukturert
 • Tar initiativ og er beslutningsdyktig
 • Er positiv, fleksibel og lojal
 • Er selvstendig, men trives også godt i team
 • Har god «kremmerånd»

Vi kan blant annet tilby:

 • Muligheter til å påvirke utviklingen i et spennende selskap i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med aktive og engasjerte medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Mulighet til personlig utvikling gjennom interessante og utfordrende oppgaver
 • Vi legger til rette for at folk skal trives hos oss og glede seg til hver mandag!

Kan dette være noe for deg?

Ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver i Headvisor; Janne Siri Horne tlf. 907 21 164, eller send kortfattet søknad med CV snarest.