Kommunedirektør - Heim kommune

Vil du være med og utvikle en ny og fremtidsrettet kommune?


Vi søker etter en tydelig leder som viser interesse for samfunnsutvikling og som er inspirerende, innovativ og synlig.

Som kommunens øverste administrative leder får du ansvar for å drifte og videreutvikle nye Heim kommune, i samspill med våre dyktige medarbeidere og folkevalgte. Vi ser etter en kommunedirektør som kan utvikle arenaer for samskaping, og som verdsetter at innbyggeren er sambygger.

Det skal legges til rette for vekst, utvikling og bærekraft i hele kommunen. Vi tror dette krever at du som toppleder forstår betydningen av god forvaltning og har et moderne tankesett.

Du identifiserer deg med våre verdier tydelig, engasjert, mangfoldig og utviklingsorientert, og motiveres av vår visjon «Sammen griper vi mulighetene».

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • lede og videreutvikle en effektiv, tverrfaglig og kompetent organisasjon
 • kontinuerlig samhandling med politisk ledelse
 • sikre god økonomistyring og tilpasse drift og tjenestetilbud til den økonomiske situasjonen
 • tydelig mål- og resultatstyring for å sikre bærekraftig utvikling
 • sørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet og at vedtak blir gjennomført
 • være en pådriver for samfunns- og næringsutvikling i kommunen
 • motivere egen organisasjon og skape engasjement
 • bidra aktivt til omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene og nabokommunene

Ønskede kvalifikasjoner:
Vi søker deg som har utdanning på universitets-/høyskolenivå og med relevant og bred ledererfaring fra en kompleks organisasjon. Du har god kjennskap til og helst erfaring fra offentlig forvaltning og politiske prosesser. Du ser viktigheten av partssamarbeid og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du står støtt i ditt lederskap og som leder motiveres du av å oppnå resultater gjennom andre. Du er god i møte med folk, både til å se den enkelte og bygge gode lag.

For å lykkes mener vi at vår øverste leder:

 • er utviklingsorientert, viser engasjement og har forståelse for hvordan den digitale utviklingen påvirker kommunen
 • har god prosesskompetanse og erfaring fra endringsprosesser
 • legger vekt på gjennomføring, er tydelig og handlekraftig
 • inspirerer og motiverer

Ved tilsetting legges det vesentlig vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:
En spennende lederstilling, der du sammen med medarbeidere og politikere vil få en meget sentral rolle i kommunens videre utvikling. Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Videre prosess:
Søknadsfristen er 04.03.2021, men vi ser gjerne at du melder din interesse i god tid før fristens utløp.

Henvendelse om stillingen kan rettes til våre rådgivere i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 / Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186. Du kan også kontakte ordfører i Heim kommune, Odd Jarle Svanem, tlf. 476 62 482. Henvendelser kan gjøres i full fortrolighet.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli varslet på forhånd.