Økonomisjef - Høyanger kommune

Vi har ledig spennande leiarstilling som økonomisjef.

Økonomisjefen leiar stabseining for økonomi med fem tilsette. Stillinga inngår i leiargruppa i kommunen og rapporterer til Rådmann.

Oppgåver som ligg til eininga er regnskap, budsjett- og økonomiplan og forvaltning av kommunen sine kraftinntekter. Økonomieininga har også ansvar for føring av regnskap- og lønnsarbeid for det Kyrkjelege fellesråd.

Kvalifikasjonar:

 • 3-5 års økonomisk utdanning
 • Brei erfaring fra økonomi- og regnskapsarbeid
 • God kjennskap til økonomiske analyseverktøy
 • Det er ønskelig med innsikt og kunnskap om offentleg forvaltning og regnskap

Arbeidsoppgåver

 • Fagansvar innan økonomi, og ansvar for budsjett-, regnskap-, analyse- og rapporteringsprosesser som sikrar god økonomisk styring av alle einingar
 • Utarbeide økonomiske analyser og effektivisere arbeidet i einingane
 • Ansvar for forvaltning av kommunen sin kraftportefølje
 • Forberede økonomisaker for politisk handsaming
 • Formidling av økonomiske rapporter ut i organisasjonen, på alle nivå
 • Utarbeiding av budsjett i tett samarbeid med Rådmann

Eigenskapar

 • Stillinga krev ein heilskapleg orientering, styringskraft, og evne til å finne handlingsrom innanfor gjeldande rammer
 • Gode leiaregenskapar, og evne til å skape engasjement hos medarbeidarane i eininga
 • Evne til å få det beste ut av teamet og sørge for at alle medarbeidarar blir god iveratatt og får interessante oppgaver knytta til sin kompetanse
 • Evne til å utvikle seg sjølv og kvar einskild medarbeider slik at eining for økonomi bidrar til at Høyanger kommune leverer gode tjenester til innbyggarane

Vi kan tilby:

 • Ein spennande stilling med stor kompleksitet i oppgåvene og store moglegheit for den rette kandidaten.
 • Godt innarbeidde tjenester med rutinerte og dyktige medarbeidarar
 • God og konkurransedyktig lønn
 • Offentleg pensjonsordning

Om dette kan være interessant for deg er du velkommen til å ta kontakt med ein av våre rådgjevarar hos Headvisor; Bjørn Horne tlf 911 61 390, Erlend Låstad tlf 414 44 344, rådmann Kjellaug Brekkhus tlf 952 57 725 eller personalsjef Arnvid Hovland tlf 992 06 457

SØK PÅ STILLINGEN

Søknader utenfor denne linken vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 28.februar.

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Ønskje om å verte unntatt offentlegheit må handsamast i tråd med reglane i offentleglova.