Enovas sommerprosjekter 2021

Lyst til å være med på å bygge morgensdagens grønne Norge?

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og bidrar til at nye energi- og klimateknologier blir utviklet og tatt i bruk. Hver dag jobber vi for å skape livskraftig forandring i de ulike bransjene i Norge. Nå vil vi ha hjelp av nysgjerrige og dyktige studenter som tør å se helheten og benytte sin kunnskap til å utfordre oss.

I 2021 organiserer Enova to sommerprosjekter. På hvert prosjekt vil du være en del av et selvstendig team bestående av tre til fire studenter. Du vil få en unik mulighet til å kombinere ferdigheter fra studiet i en praktisk setting, samt få relevante erfaringer fra tverrfaglig teamarbeid.

Prosjekt 1 vil utfordre dere til å anvende tekniske og analytiske kunnskaper, samt forretningsforståelse. Prosjektet vil omfatte bruk av statistikk og beregningsmodeller til å simulere effekt og resultater av tiltak i transportsektoren. Vi vil også utfordre dere til å tenke nytt rundt hvordan Enova kan anvende interne og tilgjengelig eksterne data til å ta bedre beslutninger.

Prosjekt 2 innebærer å jobbe med effektmåling av arbeidet Enova gjør for å framskynde overgangen fra fossilt til nullutslippskjøretøy og -fartøy. Dere vil bli utfordret på forretningsforståelse og utvikle verktøy og rapporter for beslutningsstøtte ved drift og evaluering av ulike virkemidler.

Begge prosjektene blir fulgt opp av en tverrfaglig gruppe Enova-ansatte.

Vi søker seks til åtte sommerstudenter. Er du en av dem?

Vi ser etter deg som har interesse for energi- og klimaspørsmål og evne til å sette deg inn i ulike teknologiske, forretningsmessige og økonomiske spørsmål. Enova vurderer kandidater med ulike fagbakgrunner, eksempelvis innenfor teknologi, IT, matematikk, ingeniørfag, fornybar energi og økonomi.

Det kan være mulighet for utvidelse med timebasert arbeid videre utover høsten og med prosjekt- og masteroppgave.

Oppstartdato blir 14. juni. Vi ønsker at du kan jobbe 6–8 uker, i juli skal det avvikles 2 uker ferie etter avtale.

Vil du bli med på laget vårt? Vi kan love deg en spennende sommer.

Vi ønsker en kortfattet søknad. CV og karakterutskrift må legges ved.

Søknadsfrist: 01.03.2021

Mer informasjon om Enova finner du på våre nettsider, enova.no