Investor Relations Manager – Greenstat AS

Unik karrieremulighet innen fornybar energi og bærekraftig finansiering

Bli med på å skape den verden du ønsker for kommende generasjoner!

Vi søker deg som har har drivkraften og ekspertisen som skal sørge for at vi sammen kan nå våre ambisiøse målsettinger. Greenstat AS planlegger en mulig børsnotering i 2021. Selskapet har et jevnt økende antall aksjonærer, og interessen for Greenstat stiger raskt. Vi søker en leder for Investor relations som kan ta en ledende rolle i å sikre grønn finansiering og vekst for konsernet.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Ivareta- og følge opp eksisterende og nye aksjonærer
 • Identifisere og sikre større- og strategiske investorer, på konsernnivå og for datterselskaper
 • Forberede, tilrettelegge for- og gjennomføre børsnotering (Euronext Growth)
 • Hovedansvarlig for all kontakt med Oslo børs
 • Hovedansvar for all kommunikasjon av strategisk og finansiell informasjon til relevante aktører
 • Avholde presentasjoner for investorer, aksjeanalytikere og andre interessenter
 • Bidra til forberedelse- og fremlegging av års- og kvartalsregnskap
 • Kommunisere med ulike markedsaktører på daglig basis
 • Sikre god informasjon- og bred analysedekning av selskapet
 • Holde styret og ledelsen oppdatert om markedets tilbakemeldinger, samt utviklingen i aksjemarkedet, spesielt innen ESG, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav:

 • Master innen økonomi / finans eller tilsvarende
 • Erfaring fra børsnotering(er), og/eller børsnoterte selskap
 • Erfaring fra energi- eller industribransjen er en fordel
 • Godt nettverk, og kompetanse om kapital/finansmarkedene, spesielt innen ESG
 • Inngående kjennskap til relevante lover og regler knyttet til børs- og verdipapirmarkedet
 • Strukturert og systematisk, ansvarsbevisst, nøyaktig og med høy grad av integritet
 • Genuin interesse for å bidra på tvers av organisasjonen
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter både i norsk og engelsk, skriftlig som muntlig

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Strategisk posisjon i et ungt selskap i sterk vekst
 • Mulighet til å jobbe med fremtidens løsninger og være med å prege Greenstat sin utvikling
 • Et godt og spennende arbeidsmiljø med høyt kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid
 • Incentivordning / bonus

For ytterligere informasjon kan du kontakte Green Executive Officer Vegard Frihammer på tlf. 928 26 952, eller vår rekrutteringsrådgiver hos Headvisor AS, Asbjørn Grini på tlf. 917 94 825.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest innen 1.mars 2021. Om ønskelig blir henvendelser behandlet fortrolig overfor oppdragsgiver inntil annet er avtalt.