Daglig leder- Sarpsborg ASVO

Vi søker etter en klok, drivende og erfaren leder som kan utvikle selskapet videre i tråd med de ambisjoner Sarpsborg kommune og samfunnet ellers har for selskapet. Kandidater har innsikt i VTA-feltet eller tilsvarende, har erfaring fra ledelse av kompetansebedrifter, innsikt i offentlig virksomhetsstyring, forretningsdrift og erfaring fra både drift og utviklingsarbeid.

Ansvar/arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle organisasjonen og dens medarbeidere
 • Strategi/ planarbeid i nært samarbeid med styret, øvrig ledelse og ansatte
 • Virksomhetsstyring, økonomistyring/ kontroll, budsjettering og finansiering
 • Utvikle selskapets omdømme og aktiviteter gjennom å bygge relasjoner og kontaktskapende arbeid overfor aktuelle målgrupper
 • Tilbudsarbeid og forhandlinger
 • Aktuell relasjonsbygging, presentasjoner, foredragsvirksomhet, media-kontakt etc
 • Saksbehandling for styret

Kvalifikasjoner

 • God ledererfaring fra kompetansebedrifter med dokumenterte resultater
 • Kunnskap om offentlig forvaltning, og gjerne erfaring fra offentlig eide virksomheter
 • Erfaring fra VTA-feltet, eller tilsvarende
 • Erfaring fra både drift og utviklingsprosesser
 • God forretningsmessige forståelse og erfaring
 • Erfaren som relasjonsbygger, innsikt i tilbudsarbeid og forhandlinger
 • Erfaring fra arbeid i eller overfor et styre
 • Gode digitale ferdigheter
 • Høyere relevant utdanning

Personlige egenskaper/lederstil

 • Faglig og personlig tillitvekkende og trygg
 • Tenker, leder og handler analytisk og helhetlig
 • Operativ og gjennomføringssterk
 • Kreativ, mulighets- og løsningsorientert
 • Åpen, ærlig, uformell og med gode kommunikasjonsevner
 • Samarbeidsorientert. God team- og relasjonsbygger

Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling for kandidater som identifiserer seg med vårt samfunnsoppdrag, og gjennom sitt lederskap vil realisere visjonen om å bidra til den store forskjellen i menneskers liv og fremtid.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt styrets leder Svein Larsen, tlf. 41440578, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Kortfattet søknad sendes snarest og senest 28. mars.