Enhetsleder Pleie og omsorg - Midtre Gauldal kommune

Vi rigger oss for mest mulig bærekraftige og brukerorienterte tjenester, og søker en innovativ og fremtidsrettet enhetsleder Pleie og omsorg.

Midtre-Gauldal kommune søker enhetsleder for snarlig tiltredelse. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe. Enhetsleder har delegert myndighet innenfor drift, økonomi og personal som gjør det mulig å ta et fullstendig resultatansvar. Dette er en utfordrende og spennende stilling for den rette person, og innebærer ansvar for samordning og prioritering av oppgaver innenfor enhetens ansvarsområde, samt samarbeid, utvikling og koordinering med andre enheter som har en rolle i arbeidet med tjenesteproduksjonen i Midtre Gauldal kommune.

Stillingen vil ha en sentral rolle i utforming og gjennomføring av fremtidens helse og omsorgstjenester på fag- og systemnivå. Vi søker derfor deg som er nytenkende, har interesse for endring, er utviklingsorientert og som i samarbeid med hele organisasjonen ønsker å bidra i dette arbeidet. Enheten består av sykehjem med nytt kjøkken, 4 bo- og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og avdeling for funksjonshemmede.

Med bakgrunn i en helt ny helse og omsorgsstrategi fram mot 2030, er kommunen i gang med en spennende omstilling som skal gjøre oss i stand til å møte et økende behov for helse- og omsorgstjenester. Et aldersvennlig samfunn, mer fokus på egenmestring og helsefremming, krever at vi tilpasser tjenester, dialogen med brukerne og hvordan bruker vår kompetanse framover. Endringene som må skje framover må innebære god involvering og deltakelse fra våre ca 200 flotte medarbeidere. Enheten har bred fagkompetanse og et høyt fokus på utvikling. I dag har vi flere fag- og utviklingsprosjekter som gjennomføres i samarbeid mellom ulike avdelinger og fagenheter i sektoren.

Vi søker deg som har:

  • gode lederegenskaper og ledererfaring fra offentlig og/eller privat sektor
  • helsefaglig kompetanse på universitets/høgskolenivå eller annen relevant utdanning
  • kjennskap til og forståelse for kommunesektoren og offentlig forvaltning
  • erfaring fra budsjett- og økonomistyring
  • lyst til å drive prosjekt- og utviklingsrettede arbeidsoppgaver
  • gode skriftlig og muntlige egenskaper

Vi ønsker gode kunnskaper innen IKT og dokumentert erfaring fra tidligere stillinger, men vil vurdere søkere på et bredt grunnlag. Personlige egenskaper vil være involverende- og samarbeidsorientert med fokus på videreutvikling av tjenester i et framtidsrettet perspektiv i lag med avdelingslederne. Videre er du strukturert, tenker helhetlig og tverrfaglig og er en som liker å skape gode resultater. Tydelighet, engasjerende med gode kommunikasjonsferdigheter er en selvfølge.

Vi kan tilby:
Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunens utviklingsarbeid.
Lønn etter avtale, samt god pensjonsordning gjennom KLP.

Enhetsleder rapporterer til kommunalsjefen for helse- og velferd. Enhet for pleie og omsorg er den største av 12 enheter i kommunen.

Interessert?
For mer informasjon om stillingen kan du kontakte kommunalsjef Svein Olav Johnsen tlf. 948 09 615 eller rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen tlf. 918 88 186.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Vi imøteser din søknad med CV sendes snarest og senest 14. mars 2021.