Enhetsleder/rektor ved Støren ungdomsskole - Midtre Gauldal kommune

Er du vår nye enhetsleder/rektor ved Støren ungdomsskole?

Vi søker deg som er god på relasjonsbygging og som er opptatt av å skape gode, inkluderende og trygge skolemiljø for elever, ansatte og foreldre. Som enhetsleder må du kunne se sammenhenger, se muligheter og være en pådriver for endring og utvikling av skolen. Vi søker en leder som har en kunnskapsbasert tilnærming til læring og skoleutvikling og som evner å lede en organisasjon i stadig utvikling.

Støren ungdomsskole ligger sentralt på Støren og er samlokalisert med Gauldal videregående skole, kulturhus og bibliotek. Skolen har ca. 200 elever og ca. 30 ansatte.
Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.
Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra. Midtre Gauldal har 5 kommunale og 2 private barnehager, 4 barneskoler og en ungdomsskole. Ledere innen oppvekstsektoren har et tett samarbeid bl.a. gjennom nettverksarbeid.
Som ansatt i oppvekstsektoren i Midtre Gauldal skal du bidra til at visjonen vår oppfylles: «Med røtter til å vokse, og vinger til å fly». Visjonen beskriver hvilken kvalitet barn/unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente ved barnehagene og skolene i Midtre Gauldal.

Midtre Gauldal kommune søker etter en enhetsleder som er tydelig i sitt lederskap, og som har evne og vilje til å utvikle skolen ut fra lokale og nasjonale krav.

Ansvars – og arbeidsområder

 • Faglig ansvar og ledelse av skolen
 • Lede og motivere dyktige ansatte og legge til rette for faglig utvikling
 • Personalansvar
 • Ansvar for økonomistyring og rapportering
 • Følge opp kommunale og statlige føringer for grunnskoleopplæring

Enhetsleder har utstrakt delegert ansvar og myndighet.

Kvalifikasjonskrav

 • Grunnskolelærerutdanning
 • Formell lederutdanning, men solid praksis kan erstatte utdanningskravet

Erfaring/praksis

 • Grunnskoleerfaring
 • Ledererfaring
 • Erfaring med økonomioppfølging og saksbehandling
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk

Personlige egenskaper
Vi søker etter deg som:

 • Er god på relasjonsledelse
 • Er strukturert, tydelig og synlig
 • Er mål- og resultatorientert
 • Har evne til å motivere medarbeiderne
 • Har evne til samarbeid og samspill
 • Har evne til endring og nytenking
 • Delegerer oppgaver og myndighet
 • Har gode IT-ferdigheter

Midtre Gauldal kommune tilbyr:
Kompetanseutvikling, ledernettverksgrupper, lederstøtte fra fagstab og interne tjenester, stor selvstendig myndighet, lønn etter avtale, gode pensjons og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste.

Stillingen som enhetsleder er fast og ønsket tiltredelse er fra 01.08.2021.
Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Eventuelle spørsmål rettes til:
Kommunalsjef for oppvekst Toril Grøtte, tlf. 72 40 30 66/ 482 98 103 eller ass.kommunedirektør Bodil Brå Alsvik, tlf. 72 40 30 65 / 913 11 248.


I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Vi imøteser din søknad med CV sendes snarest og senest 14. mars 2021.