Tjenesteleder- pleie, omsorg og rehabilitering (PRO) - Hole kommune

Fremtidens tjenester i kommunen bygges med god og relevant kompetanse, godt medarbeiderskap, godt lederskap og samarbeid for å nå mål. Hole kommune søker nå en engasjert tjenesteleder som kan bidra til å imøtekomme dagens og fremtidens krav innen ansvarsområdet. Du har god faglig kompetanse, god ledererfaring og et sterkt engasjement for skape best mulig kvalitet innen tjenesteområdet. Videre søker vi en leder som også aktivt vil bidra til utvikling av kommunens helhetsperspektiv og samhandling på tvers av tjenesteområder, overfor andre aktuelle aktører og lokalsamfunn. Leder for PRO rapporterer til og er en del av ledergruppen til kommunalsjef velferd.

Ansvar/arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for drift og utvikling av tjenesteområdet pleie, omsorg og rehabilitering med tilhørende virksomheter
 • Sørge for helhetlig og tverrfaglig samhandling med kommunens øvrige virksomheter
 • Bidra aktivt i kommunalsjefens ledergruppe for å sikre en helhetlig utvikling av kommunen
 • Sørge for effektiv drift og måloppnåelse innenfor vedtatte rammer
 • Sørge for drift i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer
 • Bidra til tett og godt samarbeid med ledere, tillitsvalgte, ansatte og politikere

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning
 • God ledererfaring
 • God erfaring og kjennskap til helse- og velferdsområdet
 • Kjennskap til offentlig forvaltning, lov- og avtaleverk, fortrinnsvis fra kommunal sektor samt forståelse for politiske prosesser
 • God forståelse og innsikt i økonomi- og budsjettprosesser
 • Erfaring fra endrings- utviklingsprosesser
 • God digital kunnskap og interesse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Lederstil/egenskaper

 • Faglig og personlig troverdig, robust, tillitvekkende og trygg
 • Evne til omstilling/effektivisering/modernisering
 • Være med å planlegge/bygge et pleie- og omsorgstilbud for fremtiden
 • Samarbeidsorientert, samlende, lojal og helhetstenkende
 • Tydelig, tilgjengelig og motiverende
 • Driftsorientert, men også med utviklingsperspektiver
 • Service- og brukerorientert

Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunens videre utvikling.

Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Kommunalsjef Marit Smeby Lorentsen kan også kontaktes på tlf. 90742660. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 19. april