Kommunedirektør - Ås kommune

Vi søker en resultatorientert, framtidsrettet og samlende kommunedirektør som kan lede og gjennomføre utviklingen av Ås kommune.

Vi har satt oss ambisiøse mål om vekst og utvikling av tjenester til innbyggerne. Innovasjon gjennom digitalisering, brukerorientering og innsats for klima, natur og miljø blir vesentlige drivere fremover. Ås kommune skal være en god og attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for at medarbeiderne kan yte sitt beste.

Du må være en erfaren leder som kombinerer god og forsvarlig drift med fokus på endring og utvikling. Evnen til å samarbeide og skape solide relasjoner med folkevalgte, ansattes organisasjoner, næringslivet og andre viktige aktører i regionen tillegges stor vekt. Som leder er du tydelig, inkluderende og åpen. Et bredt perspektiv på vegne av fellesskapet er en forutsetning for å lykkes og vi vil gjerne at du er en dyktig formidler både internt og eksternt.

Ønsket bakgrunn/erfaring

 • Erfaring med ledelse av prosesser innen endring, omstilling og effektivisering med sterke resultater
 • Erfaring innen kommunal forvaltning og drift. Relevant ledererfaring i annen offentlig virksomhet eller i kombinasjon med næringslivspraksis kan kompensere for dette
 • Innsikt, forståelse og evne til å håndtere politiske prosesser
 • God kunnskap og erfaring med økonomistyring, budsjett og økonomiplaner
 • Dokumenterte egenskaper som leder gjenomm utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjon
 • Erfaring med administrativ saksbehandling opp mot politisk nivå er ønskelig
 • Erfaring med god samhandling og medbestemmelse fra arbeidstakerorganisasjoner
 • Erfaring med samskaping og involvering av innbyggere i demokratiske prosesser
 • Evne til relasjonsbygging, mediekontakt og kommunikasjon
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Lederstil/personlige egenskaper

 • Resultatorientert, målrettet, inspirerende og samlende som leder
 • Evne til å skape og gjennomføre endringer
 • Analytisk, strukturert og med et strategisk perspektiv
 • Gode samarbeidsevner, kombinert med evne til å ta nødvendige avgjørelser
 • Sterk integritet, være robust og ha stor arbeidskapasitet
 • Kunne skape motivasjon og engasjement rundt deg
 • Representere Ås kommune på en troverdig måte

For informasjon om stillingen kontakt gjerne våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Bente E. Engesland hos Headvisor, tlf. 91729682/91159952. Ordfører Ola Nordal kan også kontaktes på tlf. 90039302.

Søknad sendes snarest og senest 26. april 2021.