Ønsker du å bidra til formidling av kunnskap som skal bringe Norge inn i lavutslippssamfunnet? - Enova

Vi i Enova skal drive fram en markedsutvikling for klima- og energiteknologi som kan ta oss til lavutslippssamfunnet. Nå trenger vi en engasjert kollega med høy faglig kompetanse og evne til å gjøre en forskjell. Vil du bli med på laget?

Hos oss vil du jobbe med formidling av kunnskap om teknologier, investeringer og virkemidler for klima- og energitiltak i privat og offentlig sektor. Du vil få varierte oppgaver tett på aktører i ulike bransjer.

Vi søker en kreativ og entusiastisk medarbeider som vil få ansvaret for å drifte, videreutvikle og koordinere vårt virkemiddel «Enova|Kunnskap”.

Enova|Kunnskap
Enova|Kunnskap er Enovas viktigste virkemiddel for å få på plass grunnleggende klima- og energiarbeid i små- og mellomstore bedrifter. Satsingen skal motivere og hjelpe disse virksomhetene til å ta grep om energibruk og klimagassutslipp. Dette gjøres ved en digital portal kalt «Enova|Kunnskap». Portalen skal kontinuerlig vedlikeholdes, videreutvikles og fylles med innhold fra alle sektorer innen Enovas virkeområde.

Rolle og oppgaver
Dette er en aktivitet som krever en kreativ og entusiastisk medarbeider som brenner for formidling av kunnskap som skal bringe Norge inn i lavutslippssamfunnet. Her skal det koordineres aktiviteter innen IT-systemer, webløsninger, kommunikasjon og markedsføring, og innhenting av klima- og energifaglig grunnlag. Den som skal fylle denne rollen bør ha en bakgrunn der teknologi, samfunn og formidling spiller sammen. Erfaring fra prosjektledelse der flere fagfelt samarbeider er en fordel.
Du kan også få oppgaver knyttet til markedsrådgiveraktiviteter som å være i dialog med ulike aktører i markedet, gi råd og inspirere til handling, vurdere spørsmål om finansiering og søknader om støtte, følge prosjektene vi støtter frem til realisering samt å bidra i utvikling av virkemidler.
Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet preget av stort engasjement og utviklingsvilje. Arbeidsoppgavene vil være faglig utfordrende i samspillet mellom teknologi, offentlige virkemidler, marked og politikk.

Hvem er du?
Utover kommunikasjonsfaglige evner bør du kunne sette deg inn i ulike teknologiske, forretningsmessige, samfunnsmessige og økonomiske spørsmål. Videre bør du ha interesse for klima- og energipolitikk og kunne sette deg inn i ulike rammebetingelser og virkemidler på området.

Styrker og holdninger vi er på utkikk etter er:

  • imøtekommende og profesjonell
  • målrettet og prestasjonsorientert
  • strukturert og effektiv
  • fleksibel og samarbeidsvillig
  • utviklingsorientert og endringsvillig

Kunnskap og ferdigheter du bør ha:

  • utdanning på masternivå, gjerne med fagkombinasjoner som inkluderer teknologi og/eller økonomi/kommunikasjon/ design (krav til utdanning kan erstattes av relevant erfaring)
  • allsidighet og evne til å sette deg inn i ulike problemstillinger

Stillingen er plassert i vår avdeling Marked. Vi lever etter våre verdier; modig, grundig, lærende og markedsnær, og motiveres av vår visjon «Livskraftig forandring». Velkommen på laget!

Søknadsfrist 18.04.21, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse snarest.

Arbeidssted er Enovas kontor på Brattørkaia i Trondheim.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Christian Leirvik HR-rådgiver i Enova, tlf. 907 92 637 eller Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.