Privacy officer & legal counsel - Polaris Media ASA

Polaris Media ønsker å styrke den generelle juridiske kompetansen og personvernarbeidet gjennom å rekruttere en privacy officer og legal counsel med god forståelse for teknologi og forretning. En privacy officer og legal counsel vil jobbe tverrfaglig med alle de viktige fagområdene i konsernet, og være en viktig bidragsyter i den fremtidige utviklingen i konsernet.

Rollen
En privacy officer & legal counsel i Polaris Media vil gi generell juridisk rådgivning på både konsern og selskapsnivå og ha ansvar for at organisasjonen håndterer personvern på en god måte, det vil si etterlever regler og krav fra datamyndigheter, følger etablerte policies og samspiller godt med samarbeidspartnere og bransjeorganisasjonen på personvernspørsmål. Oppgavene vil blant annet inkludere:

 • Designe, implementere og følge opp personvernprosesser i hele konsernet, samt bidra til å identifisere risiko og sikre etterlevelse i drift og utvikling
 • Eie og utvikle konsernets personvernkommunikasjon
 • Være konsernets representant i fagfora for personvern i bransjeorganisasjoner
 • Være ansvarlig for løpende og tett dialog med samarbeidspartnere vedrørende personvern
 • Være løpende oppdatert på utviklingen i norsk og europeisk personvernlovgivning
 • Rådgi teknologi- og fagmiljø i vurderinger knyttet til personvern
 • Fremme aktiviteter som skaper økt oppmerksomhet rundt personvernspørsmål i organisasjonen
 • Bistå på avtale- og selskapsrettslige spørsmål

Innledningsvis forventes arbeidet som privacy officer å kreve mye arbeid og å være hovedfokus til Privacy officer og Legal counsel. Arbeidssted er Polaris Medias lokaler i Trondheim

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad
 • Kombinasjon av juridisk kompetanse og teknologisk forståelse
 • Erfaring med og interesse for personvernarbeid
 • Gode kommunikasjonsegenskaper (skriftlig og muntlig)

Vi kan tilby:

 • Muligheten til å få en sentral rolle i et av Skandinavias raskest voksende mediekonsern, med ansvar for et område som har stor oppmerksomhet i konsernet
 • Spennende bransje i rask teknologisk utvikling, hvor personvern står sentralt
 • Nært samarbeid med faglig og teknologisk ekspertise internt og eksterne samarbeidspartnere
 • Konkurransedyktige betingelser

For ytterligere informasjon kan du kontakte Polaris Media ASA ved CFO Hege Aasen Veiseth, tlf. 992 16 743, konserndirektør prosjekt og forretningsutvikling Håvard Kvalheim, tlf. 957 21 264 eller vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045. Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.

Søknadsfrist: Snarest