LPO arkitekter søker visjonær leder

LPO er i vekst og søker en ny daglig leder som kan bygge bedriften i en ny fase. Vi har en stolt tradisjon og er et av landets ledende arkitektkontorer med bred virksomhet i Oslo, Lillehammer, Svalbard og Sverige. Vår visjon er å skape arkitektur for et godt liv. Bærekraftige bygg, miljømessig utforming i landskapet og arkitektur for livsløp er viktige verdier. Vi er en dedikert, engasjert og proff gjeng, motivert av oppdragene og av eierskapsmodellen som gir ansatte rett til eierskap i LPO.

Du må være visjonær, åpen og tydelig og ha solid erfaring i å lede et kompetansemiljø på høyt nivå. Du trenger ikke å være arkitekt, men du må brenne for og forstå betydningen av arkitekturens rolle og hvordan komplekse prosjekter utvikles. Vi søker en leder som kan være vår ambassadør internt og eksternt, i en fase der organisasjonen profesjonaliseres og profilen styrkes. LPO skal være et av de mest attraktive arkitektkontorene i Norge.

Ansvar og rolle

 • Topplederansvar for LPO, kommersielt og administrativt
 • Rapporterer til styret
 • Profesjonalisere organisasjonen internt; med sikte på fornyet ledergruppe og struktur
 • Fornye visjon, retning og strategi for de neste årene
 • Videreutvikle bedriftens kultur og identitet, bygge på partnereiet modell
 • Styrke konkurranseevnen i markedet og kulturen for kontinuerlig forbedring
 • Utvikle styring og struktur, tilrettelegge for kvalitet (KPIer)
 • Aktiv overfor nøkkelkunder i markedet for å sikre og styrke LPOs konkurranseevne
 • Være ambassadør og ansikt utad og en kulturbygger internt

Kompetanse og profil

 • Høyere relevant utdanning. Faglig ballast viktig
 • Ledererfaring på høyt nivå fra bransjen eller annen relevant bransje, helst som daglig leder (evt. fra utviklersiden, kultur, medier)
 • Dokumenterte resultater som leder med vekt på strategi, styring, lønnsomhet og organisasjonsutvikling
 • Sterk kompetanse innen innovasjon og digitalisering/ fremtidsrettede trender
 • Ha en dokumentert faglig kompetanse som gir tillit til arkitekt kontoret kan vokse i fremtiden - i og utenfor Norge

Personlig lederstil og egenskaper

 • God til å lede et sterkt kompetansemiljø, tydelig og involverende
 • Mye energi og stor arbeidskapasitet, engasjement for arkitektur og eiendomsutvikling
 • Verdiorientert; opptatt av bærekraftig arkitektur og verdibasert ledelse
 • Spesielt god til å kommunisere, eksternt og internt, personlighet som er lett å forholde seg til
 • Dyktig til å se endringsbehov, trygg og uredd
 • Dokumenterte evner til å være overordnet ansvarlig for fornøyde kunder og medarbeidere

Spørsmål kan rettes til våre rådgivere hos Headvisor, Bente E. Engesland, tlf. 911 59 952 og Per Inge Hjertaker, tlf. 917 29 682.
Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i den innledende fasen.
Søknad med CV sendes snarest og senest 9. mai.