Ønsker du å lede Enovas satsing på klimavennlig prosessindustri og CCS?

Vi i Enova skal drive fram en markedsutvikling for klima- og energiteknologi som kan ta oss til lavutslippssamfunnet.

For å løse vårt viktige samfunnsoppdrag søker vi nå en dyktig leder for å lede vår satsing på klimavennlig prosessindustri og CCS (karbonfangst og -lagring).

Rolle og oppgaver

Vi søker en engasjert leder for vår satsing på klimavennlig prosessindustri og CCS. Du vil lede en gruppe med kompetente medarbeidere, og du vil ha selvstendig budsjett- og resultatansvar. Videre vil du ha ansvar for å utvikle vår kompetanse innen klimavennlig prosessindustri og CCS og sørge for kunnskapsspredning, internt og eksternt.

Stillingen vil innebære utstrakt kontakt med ulike industriaktører, teknologiutviklere og utstyrsleverandører. Å gi råd og inspirere til handling og vurdere spørsmål om finansiering og søknader om støtte, er en viktig del av arbeidet. Videre må du evne å omsette teknologiske og markedsmessige muligheter gjennom treffsikre virkemidler og målrettede markedstiltak.

Vi kan tilby en arbeidsplass som er i kontinuerlig utvikling, i en organisasjon som gir sine medarbeidere ansvar og utfordringer. Gjennom selv å være innovativ skal vi gjøre det mulig for andre å utvikle og ta i bruk energi- og klimavennlige løsninger.

Hvem er du?

Stillingen forutsetter at du har interesse for industri- og klimaspørsmål og evner å sette deg inn i ulike teknologiske, forretningsmessige og økonomiske spørsmål. Videre bør du ha interesse for industri- og klimapolitikk og kjennskap til ulike rammebetingelser og virkemidler på området.

Erfaring med teknologi, industri- og klimafaglige problemstillinger og finansiering- og investeringsanalyser er ønskelig. Du bør videre ha erfaring med politiske og offentlige beslutningsprosesser og interesse for effektiv forvaltning. Vi ser også for oss at du har erfaring med å lede høyt kvalifiserte medarbeidere og interesse for god ledelse.

Styrker og holdninger vi er på utkikk etter er:

  • Initiativrik og inspirerende
  • Effektiv og løsningsorientert
  • Evner å prioritere og beslutte
  • Analytisk og lærende
  • Modig og ambisiøs
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Gode lederevner

Kunnskap og ferdigheter du bør ha:

  • Utdanning på masternivå, gjerne med fagkombinasjoner som inkluderer teknologi, økonomi, forretningsutvikling og forvaltning
  • Allsidighet og evne til å sette deg inn i ulike problemstillinger og nye fagfelt

Du vil rapportere til direktør for marked.

Enova

Enova er en verdibasert organisasjon og har valgt å legge styrkebasert ledelse til grunn for utviklingen av selskapet og den enkelte medarbeider. Vi lever etter våre verdier; modig, grundig, lærende og markedsnær, og motiveres av vår visjon” Livskraftig forandring”.

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet preget av stort engasjement og utviklingsvilje. Arbeidsoppgavene vil være faglig utfordrende, og vil gi god innsikt i en fremtidsrettet virksomhet. Den riktige kandidaten vil få gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

Videre prosess

Søknadsfrist er 18. april 2021, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse snarest.

Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt direktør for marked og utvikling Øyvind Leistad, tlf. 995 18 008 eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.