Teknisk sjef for anlegg og vedlikehold - Nutrimar

Vi har tatt en viktig posisjon i fremtidens sirkulærøkonomi og skaper verdier av bærekraftige råstoffkilder.

Nutrimar søker deg som vil lede utvikling og drift av våre tekniske anlegg i våre verdensledende prosesseringfabrikker.

Teknisk sjef er ansvarlig for den tekniske tilstanden til maskiner og bygningsmasse ved våre 3 prosesseringsanlegg på Frøya. Du vil lede et høykompetent team og jobbe med videreutvikling av anleggene gjennom teknisk forbedringsarbeid og vedlikeholdsoptimalisering. I rollen som teknisk sjef er du stedfortreder for fabrikksjef og får stor påvirkningskraft for vår fremtid.

Interessert?

Henvendelse om stillingen kan rettes til våre rådgivere i Headvisor AS Torstein Sneisen tlf. 918 88 186 (torstein.sneisen@headvisor.no) eller Lars Jakob Arnøy tlf. 907 69 045 (lars.jakob.arnoy@headvisor.no).

Du kan også kontakte HR-sjef Ida Andersen på tlf. 991 07 527.