Administrerende direktør - Rekefjord Stone AS (RSA)

Vil du lede og videreutvikle Rekefjord Stone AS og bidra til videre vekst?

I forbindelse med utvikling av Rekefjord Stone som en viktig del av NOAH Environment skal vi ansette administrerende direktør som vil få ansvaret for drift og utvikling av selskapet. Vi ønsker en leder som skaper entusiasme internt og eksternt og som bidrar til god samhandling mellom ansatte, leverandører, kunder og lokalsamfunn. Stillingen er svært sentral og vil ha store muligheter til å påvirke selskapet og konsernets videre utvikling og vekst.

Vår nye leder er overordnet ansvarlig for alle aktiviteter i regi av selskapet både knyttet til personal og økonomi, samt forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet. Som leder av Rekefjord Stone skal du ivareta selskapets relasjoner til kommunene, fylket, nærmiljøet, naturvernorganisasjoner, media og øvrige eksterne interessenter. Vi ønsker en leder som kan utvikle organisasjonen i tråd med selskapets vedtatte mål og strategier, og som kan identifisere og iverksette nødvendige forbedrings- og effektiviseringstiltak.

Vår nye administrerende direktør har fortrinnsvis høyere teknisk utdannelse, gjerne i kombinasjon med utdanning i ledelse og økonomi. Utdanning innen geologi og bergverksfag vil være en fordel, men er ikke et krav. Videre tror vi du har 5-10 års relevant erfaring fra lederroller eller kommersielle lederroller med resultatansvar, gjerne fra bergverksindustrien, anleggsindustrien eller olje og gass/ landbasert industri. Som leder for RSA bør du ha god forståelse og interesse for digitale IT-verktøy og du må være bevisst på kvalitet og HMS i alt du gjør. Kandidater til stillingen må beherske engelsk muntlig og skriftlig, i tillegg til et skandinavisk språk.

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER:
Vi ser etter deg som er analytisk og mulighetsorientert, i tillegg til å være inkluderende og en god kollega. Du bør motiveres av å drive frem smarte og nye løsninger og ikke gi deg før dette er gjennomført. Som leder må du evne å skape gode mellommenneskelige relasjoner, engasjement og «drive» mot felles mål i organisasjonen. Du må ha ambisjoner og et oppriktig ønske om å bidra til at selskapet opprettholder sin ledende posisjon. Kandidater må trives i lederrollen og ha en planmessig, systematisk og strukturert arbeidsform.

VI TILBYR:
Som ansatt i Rekefjord Stone AS blir du en del av et miljø med noen av bransjens beste fagpersoner innen sine felt. Vi satser på våre ansatte, og er overbevist om at engasjerte medarbeidere er den viktigste ressursen vi har. Vi kan tilby gode faglige og personlige utviklingsmuligheter, et godt arbeidsmiljø og stor grad av fleksibilitet. Vi du være en viktig bidragsyter i ny «grønn» industriutvikling er dette jobben for deg.

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere i Headvisor Bjørn Waagø, tlf: 900 96 668 eller Janne S. Horne tlf: 907 21 164. Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV så snart som mulig. Om ønskelig vil henvendelser til Headvisor behandles fortrolig i en innledende fase.