Forretningsrådgiver - virksomhetsstyring og rapportering - LOKALBANK - et nært samarbeid

Vil du være med å skape norsk finanshistorie og bli en del av vårt LOKALBANK-lag?

Vi har kommet langt i å bygge LOKALBANK-laget, men trenger nå deg for å gjøre oss enda bedre.

Som lag leverer vi spisskompetanse og tjenesteleveranser til våre lokalbanker. Vi ser nå etter deg som trives i skjæringspunktet mellom økonomistyring, myndighetsrapportering og virksomhetsstyring. Du er en pådriver for felles standardisering og effektivisering av våre prosesser og leveranser og har stort fokus på interne forbedringer.

Du får en sentral og selvstendig rolle i et fagteam, som har ansvar for alle prosesser innenfor regnskap, økonomi og analyser, samt intern og ekstern rapportering. Du vil være en pådriver i å utforme og levere morgendagens løsninger, prosesser og prosedyrer for all rapportering til offentlige myndigheter for våre samarbeidsbanker. Du vil være i førersetet for å sikre at nytt lovverk tolkes og implementeres hos bankene, samt bli en aktiv bidragsyter i kontinuerlig forbedrings- og effektiviseringsprosesser, benchmarking og arbeide frem best Practice. Andre sentrale fagområder vil blant annet være innenfor kreditt-, marked-, likviditet-, operasjonell risiko, AHV og GDPR.

Finner du dette interessant, hører vi gjerne ifra deg!

Hvem ser vi etter?
Du er en lagspiller som drives av å lykkes sammen med andre. Du er fremtidsrettet og har et sterkt ønske om å «gjøre en forskjell» og bidra til at LOKAKBANK er relevant i fremtiden.

Du har høyere relevant utdanning og erfaring fra virksomhetsstyring og /eller myndighetsrapportering, gjerne fra utøvelse i en bedrift/bank eller som rådgiver innenfor et eller flere av ansvarsområdene. Vi ser gjerne at du har god prosesskompetanse og erfaring fra analysearbeid, samt erfaring fra effektiviserings- og forbedringsarbeid. Du er utstrakt kvalitetsbevisst med god digital kompetanse. Du er faglig sterk, og trives i rollen med å være rådgiver overfor bankene på en effektiv og forståelig måte.

Videre prosess
Søknadsfrist er 25. april 2021, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp

Arbeidssted er LOKALBANK sitt kontor i Trondheim Sentrum.

Vi tilbyr en interessant og utfordrende stilling i et kompetent fagmiljø. Ønsker du ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med administrasjonssjef Svein Ove Sandvik i LB Selskapet AS , tlf. 906 08 180, eller våre rådgivere i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, mobil 977 31 680/ Kristin Haugen, mobil 971 55 441. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.