Strategisk organisasjonsutvikler - Statens vegvesen

Enestående mulighet for å bidra inn i samfunnsutviklingen.

Foto: Kjetil Schjølberg

Statens vegvesen, Organisasjon og ledelse ønsker å styrke teamet med en sulten og engasjert fagperson innen organisasjonsutvikling. Vi er på jakt etter deg som ønsker å bidra inn i transformasjon av en offentlig virksomhet som er i utvikling, og fortsatt vil utvikle seg i årene som kommer. Stillingen er plassert i en av Vegdirektørens styringsstaber, og vil ha et overordnet fokus på strategisk organisasjons-, virksomhets-, og lederutvikling. Hovedvekten vil være å sikre gode helhetlige endrings- og utviklingsprosesser på etatsnivå, samt bistand til ulike lederlinjer i gjennomføring.

Du har erfaring innen utvikling av større komplekse organisasjoner, gjerne fra offentlig virksomheter. Du er faglig og personlig trygg og tydelig, sprer energi, bygger gode relasjoner og er en god samarbeids- og samtalepartner for hele organisasjonen.

Vi tror du har lidenskap for organisasjons-/virksomhetsutvikling og/eller ledelsesutvikling, transformasjoner, prosessendringer og forbedringer. I Organisasjon og ledelse skal vi være en pådriver for å utvikle organisasjon, kultur og mennesker i Statens vegvesen. Noe av arbeidet vil være innføring av metoder og rammeverk for kontinuerlig forbedring, Lean og agil arbeidsmetode, samt å følge opp at organisasjonen realiserer målene som er lagt i HR-strategien.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse
 • Utarbeidelse og oppfølging av strategier, policyer og retningslinjer
 • Arbeid med overordnet utvikling av leveransemodeller og organisasjonsdesign
 • Pådriver og faglig kvalitetssikring av metodikk, rammeverk og prosesser for organisasjonsutvikling
 • Legge til rette for at metoder og rammeverk utvikles og innføres
 • Bidra til kompetanseutvikling hos leder gjennom overordnede retningslinjer og policyer for ledelsesutvikling
 • Innføring og utvikling av Lean
 • Andre relevante arbeidsoppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav
Vi tror aktuelle kandidater har høyere utdanning på masternivå innen relevante fagområder. Arbeidserfaring fra konsulentmiljøer vil tillegges vekt, men er ikke et absolutt krav.

For stillingen legger vi vekt på:

 • Gjennomføringsevne og organisasjonsforståelse
 • God systemforståelse og sterke analytiske evner
 • Evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til effektiv kommunikasjon og konstruktivt samarbeid
 • Erfaring fra arbeid med utvikling og implementering av endringsprosesser
 • Personlig egnethet vil tillegges vekt

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling
Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Gode muligheter for faglig påfyll
 • Godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om oss
Organisasjon og ledelse er en strategisk enhet plassert i stab til vegdirektøren. Enhet jobber med strategiutvikling og policyer for hele Statens vegvesen og ivaretar det overordnede fagansvaret for strategisk organisasjonsutvikling, lederutvikling og kompetanseutvikling i Statens vegvesen, samt analyser som støtter utvikling av organisasjon og mennesker. Enheten har ansvar for utvikling av virksomhetsfelles tiltak innenfor porteføljen, og skal lede og drive igjennom utviklingstiltak i etaten.

Vi du vite mer om stillingen kontakt våre rådgivere Per Inge Hjertaker/ Trond Sandvik hos Headvisor, tlf. 91729682/95055233. Fagdirektør Lars Fossli kan også kontaktes på tlf. 915 84 455.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 18.april 2021.