Head of E-commerce & digital marketing - Fjord Tours AS

We are going to triple our turnover within a few years. Our goal is to develop the most attractive and dynamic booking platform for tourism in Scandinavia. We will be the most customer focused and efficient global web shop for both our customers and our suppliers.

We will enable tourists from all over the world to experience
Scandinavia in a sustainable way!

As part of our commitment, we are looking for a user focused and innovative Head of E-commerce & digital marketing who will contribute to this ambitious goal.

The Head of E-commerce & digital marketing will be responsible for the operation and development of our E-commerce solution as well as lead our digital sales- and marketing efforts. This includes content strategy, customer journey and booking funnel as well as omnichannel marketing. The role is responsible for optimizing digital sales B2B and B2C – both nationally and internationally.

You will be responsible for leading and developing our digital sales team. Today the team consists of four employees with experience within web and digital marketing. It is however expected that the team and responsibilities will expand along with the growth of the company.

The responsibility also includes customer insight and analysis, user experience, marketing, and communication plans, as well as external partners and agencies. You will be working closely with the product team, IT-team, and customer service.

We are looking for someone who wants to be a part of our transformation process and innovate the way travelling is conveyed in the future.

You are good at sharing insights and working in cross disciplinary teams. You have experience with the business side of digital sales and have a proven track record. You have a strong professional background, a digital mindset, and a good understanding of UX and branding. You are an experienced leader, maybe with a background from consultancy or from an agency. You have a relevant education on a higher level.

As a person you are strategic and analytical. You are a team builder, curious and innovative. You thrive on sales and conversion and can operationalize strategic ideas.

You will have a key role in the company and together we will set a new course for our E-commerce. You will play an important role in an extensive, digital development project and be part of taking some of Norway’s best travelling experiences to the market.

Will you join us on our journey?

For questions, please contact our advisors at Headvisor; Janne Siri Horne (+47 90721164) or Bjørn Horne (+47 91161390). Submit a brief application letter with a CV as soon as possible and not later than the 18th of April 2021. All questions to our advisors will be treated confidentially until otherwise is agreed upon.

Vi skal mer enn tre-doble vår omsetning de kommende årene. Vår målsetning er å utvikle den mest attraktive og dynamiske bookingplattformen for reiselivsopplevelser i Skandinavia. Vi skal være den mest kundeorienterte og effektive globale nettbutikken for våre kunder og leverandører.

Vi skal gjøre det mulig for turister fra hele verden å oppleve
Skandinavia på en bærekraftig måte!

Som en del av vår satsing er vi på jakt etter en kundefokusert og nytenkende Head of E-commerce & digital marketing som skal bidra i vår ambisiøse satsing videre.

Head of E-commerce & digital marketing vil være ansvarlig for å drifte og videreutvikle vår e-handelsløsning, og å lede det digitale salgsarbeidet. Dette inkluderer innholdsstrategi, kundereise og bookingløp, samt omnikanalmarkedsføring. Stillingen vil ha ansvar for å optimere salget i digitale kanaler B2B og B2C; både nasjonalt og internasjonalt.

Du vil ha ansvar for å lede og utvikle vårt digitale salgsteam. Teamet består pr. i dag av fire medarbeidere med god erfaring innen web og digital markedsføring, men vi ser for oss at teamet vil utvides og få endret ansvar etter hvert som selskapet vokser videre.

Utover dette vil du naturligvis ha ansvar for kundeinnsikt og analyse, brukeropplevelse, markeds- og kommunikasjonsplan, samt eksterne samarbeidspartnere og byråer. Du vil jobbe tett tverrfaglig med både produktteamet, IT-teamet og kundeservice.

Vi er på jakt etter deg som vil være med på vår transformasjonsprosess og innovere hvordan reiseopplevelser skal selges fremover.

Du er god på innsiktsdeling og å jobbe i tverrfaglige team. Du har gjerne jobbet på forretningssiden med digitalt salg, og kan vise til gode resultater. Du må være faglig sterk, ha et digitalt mindset og god forståelse for UX og branding. Du må ha erfaring som leder, gjerne ha jobbet som konsulent eller i byrå. I tillegg bør du ha relevant, høyere utdanning.

Som person er du strategisk og analytisk anlagt. Du er en teambuilder, nysgjerrig og nytenkende. Du motiveres av salg og konvertering, og evner å operasjonalisere strategiske ideer.

Hos oss vil du få en sentral stilling i selskapet, og bidra til å sette ny kurs for e-com-arbeidet. Du vil få en viktig rolle i et stort, digitalt utviklingsprosjekt, og får være med å løfte frem noen av Norges aller beste reiselivsopplevelser både nasjonalt og internasjonalt.

Blir du med på reisen?

Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Janne Siri Horne (90721164) eller Bjørn Horne (91161390). Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 18.04.2021. Alle spørsmål til våre rådgivere blir om ønskelig behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.