Seniorrådgiver/rådgiver - Ressursforvaltning - Norges Fiskarlag

Vil du være med og påvirke en bærekraftig og fremtidsrettet fiskerinæring i sterk utvikling?

Våre medlemmer forvalter store ressurser på vegne av samfunnet. Norges Fiskarlag arbeider hardt for å bidra til at norske fiskeres vilkår og arbeidsforhold skal være gode og fremtidsrettede. Vi er tett på næringen og skal være myndighetenes fremste premissleverandør i utformingen av norsk fiskeripolitikk. Vi søker kandidater som blir motivert av vårt samfunnsoppdrag og som samspiller godt med medlemmer, myndigheter, næringslivsaktører og andre interessenter, for å sikre en bærekraftig utvikling av næringen.

Til fagområdet Ressurs søker vi nå etter en engasjert og tydelig rådgiver som vil få ansvar og arbeidsoppgaver for saksområder knyttet til følgende fagfelt;

 • generelle ressursbiologiske spørsmål (bestand, kvoteråd, forvaltningsplaner, høstingsregler) og kontakt mot forskningsmiljøer (Havforskningen, ICES mv)
 • Regulering av fiskeriene i;
  • torske- og sildesektoren
  • skalldyr (reker og krabbe)
  • sjøpattedyr (regulering og forvaltning)
  • tekniske reguleringer i utøvelsen av fiskeriene
  • kvotefordelingsspørsmål mellom flåte- og redskapsgrupper
 • Struktur- og konsesjonsspørsmål i flåten
 • Internasjonale forvaltningsspørsmål om sjøpattedyr (IWC og NAMMCO)
 • Internasjonale fiskeriforhandlinger (kvoteavtaler)

Vi søker deg som har:
Høyere utdanning på mastergradsnivå innenfor fag relevant for oppgavene. Du har god oversikt og innsikt i næringen, og har relevant erfaring fra sjømatnæringen. Det er en fordel om du har praktisk innsikt i utøvelsen av ulike fiskerier og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning og myndighetskontakt. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk kreves. Som kollega er du samfunnsengasjert, tar ansvar, viser initiativ og har sterk gjennomføringskraft. I tillegg er du en lagspiller som er samarbeidsorientert, tenker helthetlig og deler kunnskap.

Vi kan tilby

 • Utfordrende og interessante oppgaver på et prioritert og spennende fagområde
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • Selvstendige arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

For ytterligere informasjon kan du kontakte Norges Fiskarlag ved assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen, tlf. 930 44 346 eller vår rådgiver i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 for ytterligere informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknadsfrist: 20.05.2021.