Seniorrådgiver/rådgiver - Miljø- og sameksistens - Norges Fiskarlag

Vil du være med og påvirke en bærekraftig og fremtidsrettet fiskerinæring i sterk utvikling?

Havet er viktig for Norge og bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser, levende lokalsamfunn langs kysten kommer hele befolkningen til gode. Norges Fiskarlag arbeider hardt for å bidra til at norske fiskers vilkår og arbeidsforhold skal være bærekraftige, gode og fremtidsrettede. Vi er tett på næringen og skal være myndighetens fremste premissleverandør i utformingen av norsk fiskeripolitikk. Vi søker nå kandidater som blir motivert av vårt samfunnsoppdrag og som samspiller godt med medlemmer, myndigheter, næringslivsaktører og andre interessenter, for å sikre en bærekraftig utvikling av næringen.

Til fagområdet Miljø- og sameksistens søker vi nå etter en engasjert og tydelig rådgiver som vil få ansvar og arbeidsoppgaver for saksområder knyttet til følgende fagfelt;

  • spørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten (seismikk, rørledninger mv) hvor fokus er å ivareta fiskeriinteressene
  • helhetlige forvaltningsplaner av våre havområder
  • spørsmål omkring sameksistens fiske og annen virksomhet på sjøen (havvind, kabler mv)
  • ulike spørsmål knyttet til marin forsøpling, tap av fiskeredskaper, miljøkrav, avfall mv
  • spørsmål om forvaltning av tang og tare

Vi søker deg som har:
Høyere utdanning på mastergradsnivå innenfor fag relevant for oppgavene. Du har god oversikt og innsikt i næringen og har relevant erfaring fra fiskeri- og havbruksnæringen. Det er en fordel om du har praktisk innsikt i utøvelsen av ulike fiskerier og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning og myndighetskontakt. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk kreves. Som kollega er du samfunnsengasjert, tar ansvar, viser initiativ og har sterk gjennomføringskraft. I tillegg er du en lagspiller som er samarbeidsorientert, tenker helthetlig og deler kunnskap.

Vi kan tilby

  • Utfordrende og interessante oppgaver på et prioritert og spennende fagområde
  • En organisasjon i kontinuerlig utvikling
  • Selvstendige arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
  • Konkurransedyktige betingelser

For ytterligere informasjon kan du kontakte Norges Fiskarlag ved assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen, tlf 930 44 346 eller vår rådgiver i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 for ytterligere informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 20.05.2021.