Tilbudsleder/Prosjekteringsleder - Con-Form Produksjon AS

Som en del av vår satsing og målsetning om videre vekst er vi på jakt etter en Tilbudsleder/Prosjekteringsleder til nyopprettet stilling.

Foto: Eivind Røhne

Dine viktigste oppgaver blir å sikre leveransen til våre eksterne kunder. Du skal være en faglig rådgiver, og ivareta hele prosessen fra salg, kalkulasjon og til levering. Du fanger opp kundenes behov og ønske om løsninger slik at produktene kan videreutvikles.

Tilbudsleder/Prosjekteringsleder koordinerer prosjektene og har myndighet til å ta viktige beslutninger på vegne av Con-Form Produksjon. Det vil være tett samarbeid med interne og eksterne ressurser.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging og dialog med eksisterende og nye kunder
 • Være en faglig rådgiver for kundene, og bistå med å finne optimale løsninger
 • Utarbeide og følge opp egne tilbud, herunder kalkulasjon og kontraktsforhandlinger
 • Kalkulere og dimensjonere, samt holde dialog med fabrikkene knyttet til produksjon av leveransen
 • Sikre fremdrift, økonomistyring og lønnsomhet, kvalitet og sikkerhet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Min. bachelor, bygg
 • Erfaring med prosjektering/dimensjonering, gjerne som prosjekteringsleder
 • Kjennskap til, og nettverk i, bransjen
 • God økonomisk forståelse, gjerne erfaring fra kalkulasjon
 • Erfaring innen betongelementproduksjon er en fordel

Vi ser etter deg som er:

 • God på å bygge relasjoner, eksternt og internt
 • Kommersiell og fremoverlent
 • «Hands-on» og tett på driften
 • Lett å omgås og tilpasningsdyktig
 • Beslutningsdyktig og selvstendig
 • Ryddig og strukturert

Vi tilbyr:

 • Et selskap med fremtidsrettet, industriell tankegang og flat organisasjonsstruktur som gir muligheter for innflytelse og utvikling
 • En fleksibel rolle med store påvirkningsmuligheter
 • Muligheter for faglig utvikling gjennom Con-Form-skolen
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Kontorplass vil være på Bryn i Oslo, og vedkommende vil jobbe nært sammen med de ulike fabrikkene

Ved spørsmål kontakt vår rådgiver hos Headvisor; Janne Siri Horne (907 21 164). Kortfattet søknad med CV sendes innen 16. mai 2021. Alle spørsmål til vår rådgiver vil om ønskelig bli behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.