Administrerende direktør - Digitale Gardermoen

I DGI vil du ha det overordnede ansvaret for daglig drift og utvikling. Sammen med styret og den øvrige ledelse vil du jobbe med strategier og mål for å videreutvikle selskapet. Du vil være ansvarlig for selskapets økonomi, it-sikkerhet, HR, IT-drift, og pågående prosjekter i alle faser.

Som ny leder skal du lede selskapet inn i fremtiden, ved å legge til rette for trygge, sikre, gode og kostnadseffektive tjenester for kommunene.

Vi søker etter en leder som både har strategisk tyngde, er utstrakt samarbeidsorientert og som viser god gjennomføringskraft. Stillingen rapporterer til et styre som består av kommunedirektører fra de respektive eierkommuner. Selskapet har i dag 31 ansatte, samt innleide konsulenter etter behov.

Overordnet ansvars- og arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Ansvar for å utvikle organisasjonen i tråd med vedtatte strategier
 • Rapportere til selskapets styre
 • Samhandling med kommunedirektører og ordførere
 • Kommunestyremøter
 • Samarbeid med andre kommuner
 • Ansvar for selskapets medarbeidere og være en tilrettelegger og pådriver for god kultur innad i eget selskap
 • Ansvar for økonomi og rapportering til styre
 • Ansvar for It-sikkerhet og beredskap
 • Samhandling med og oppfølging av leverandører

Krav til kompetanse og erfaring:

 • Solid erfaring fra ledelse/endringsledelse hvor teknologi og samspill er sentrale virkemidler
 • God rolleforståelse i samspillet mellom egen organisasjon, styre, kommuneledelse, politikk og i forhold til innbyggerbehov
 • Erfaring fra kommunal/ offentlig sektor, inkludert gjennomføring av vedtak, vil være en fordel
 • God til å kommunisere med både egen organisasjon og styre, i kommunale fora og overfor andre interessenter og samarbeidspartnere
 • Erfaring fra organisasjonsmessig endrings- og utviklingsarbeid
 • Betydelig digitaliseringskompetanse, og erfaring fra større digitaliseringsprosjekter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne,
 • Høyere relevant utdanning på masternivå

Personlige egenskaper/ lederstil

 • Faglig og personlig tillitvekkende og trygg, med evne til å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • Engasjert, nysgjerrig, kreativ, nytenkende, men også realistisk og mulighetsorientert
 • Strategisk og helhetstenkende
 • Løsningsorientert, handlekraftig og gjennomføringssterk
 • Kommunikasjonssterk, organisasjonsmessig moden og klok med en inkluderende lederstil

Lønns/ arbeidsvilkår

 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsbetingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Gode muligheter til å utvikle seg både faglig og som leder samt bygge spennende relasjoner i de samarbeidende kommunene, regionalt og nasjonalt
 • Et spennende, utfordrende og utviklende arbeidsmiljø

Et viktig fremtidsrettet oppdrag for fremtidsrettede og smarte kommuner.

Arbeidssted: Gardermoen

For nærmere informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere hos Headvisor, Per Inge Hjertaker mobil 91729682 og Kristin Haugen, mobil 97155441. Styreleder Kjetil Kokkim kan også kontaktes på mobil 91740845. Kortfattet søknad med CV sendes innen 6. juni 2021.