Kommunedirektør - Hadsel kommune

Hadsel kommune – søker deg som vil være med oss inn i framtida!

foto: Kolbjørn Hoseth Larssen

Vi søker etter en leder som viser interesse for å utvikle samfunnet, er inspirerende, tydelig og synlig overfor hele kommunen og i regionen.

Som kommunens øverste administrative leder får du ansvar for å drifte og videreutvikle kommunen vår i samspill med både våre folkevalgte og mange dyktige medarbeidere. Vi ser etter en kommunedirektør som forstår betydningen av god forvaltning og evner å ta i bruk hele kommunen. Samtidig er du en god tilrettelegger for tjenester, næringsutvikling, og kan bruke digitalisering som en akselerator for samfunnsutviklingen.

Du må være trygg i lederrollen, ha god økonomiforståelse, evne til effektivt å iverksette politiske vedtak og videreutvikle et godt tjenestetilbud og ta i bruk våre ressurser som ligger i frivilligheten. Vi vil legge vekt på gode kommunikasjonsevner og at du fanger opp signaler – både fra politikere, innbyggere og dine medarbeidere. Vi ønsker en resultatorientert og engasjert kommunedirektør som har fokus på mestringsorientert ledelse og etablerer gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • fokus på kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse
 • sikre at Hadsel kommune til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene
 • sikre god økonomistyring og tilpasse drift og tjenestetilbud til den økonomiske situasjonen
 • være en god støttespiller som har mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne rom for å handle
 • overordnet ledelse av utviklingsprosjekter og øke samhandling på tvers av enheter
 • tilrettelegge for god samhandling og samskaping med innbyggere, næringsliv, frivillighet, samarbeidspartnere og øvrige myndigheter
 • bidra aktivt til omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene og nabokommunene

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi ønsker en leder som har utdanning på universitets-/høyskolenivå på bachelor eller masternivå. Du har relevant og bred ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet. Det er viktig at du har en overordnet og helhetlig forståelse av offentlig forvaltning og politiske prosesser. Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid vil bli vektlagt.

For å lykkes mener vi at vår øverste leder:

 • viser interesse for å utvikle vårt samfunn
 • er utviklingsorientert og viser forståelse for hvordan den digitale utviklingen påvirker kommunen
 • har god prosesskompetanse og erfaring fra endringsprosesser
 • må være interessert i, og ha kompetanse til, å lage en god kultur for medbestemmelse. Innsikt og erfaring med partssamarbeid og aktivt søke samarbeid mellom partene
 • har solid erfaring med og god innsikt i økonomisk styring
 • legger vekt på gjennomføring og er tydelig
 • har solid erfaring innen økonomistyring

Vi tilbyr:
En spennende lederstilling, der du sammen med politikere og medarbeidere vil få en meget sentral rolle i kommunens videre utvikling. Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.

Henvendelse om stillingen kan rettes til vår rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen tlf. 918 88 186. Du kan også kontakte ordfører Aina Nilsen på tlf. 954 75 731.
Utvidet søknadsfrist: 29 august 2021. Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.