HR-sjef - Olje- og energidepartementet

Staten og departementene er i endring. Det stilles høye krav til omstilling, produktivitet, leveranser, kompetanse og tydelige arbeidsgivere. I forlengelsen av dette er det behov for å videreutvikle Olje- og energidepartementet som organisasjon, samt våre ledere og medarbeidere. Vi er derfor på jakt etter en samfunnsengasjert HR-sjef som evner både å ha oppmerksomhet på utvikling og leveranser innen HR-seksjonen og departementet som helhet.

Olje- og energidepartementet som kunnskapsvirksomhet skal rekruttere og beholde engasjerte og dyktige medarbeidere. HR-seksjonen skal bidra til at departementet er en moderne og kunnskapsbasert organisasjon som samhandler godt internt og med andre. HR-sjefen leder en seksjonen med fire årsverk. Stillingen rapporterer til ekspedisjonssjef for Økonomi- og administrasjonsavdelingen, og er en del av hans ledergruppe.


Seksjonen ivaretar et bredt spekter av oppgaver som å:

 • Støtte departementsledelsen i utviklingen av departementet. Initiere og gjennomføre tiltak innen organisasjon-, arbeidsmiljø-, leder- og medarbeiderutvikling
 • Utvikle og vedlikeholde HR-prosesser, herunder digitalisere og standardisere prosesser for rekruttering, kompetanseutvikling, lederutvikling og HMS
 • Følge opp sentrale strategier og føringer, blant annet Arbeidsgiverstrategien i staten
 • Gi personalfaglig støtte og service til ledere og medarbeidere
 • Samarbeid med de ansattes organisasjoner i forbindelse med blant annet lønnsforhandlinger og øvrig medbestemmelse
 • Lønn og personaladministrasjon
 • Sørge for et godt kunnskaps- og analysegrunnlag som utgangspunkt for strategiutvikling på HR-området
 • Profilering av Olje- og energidepartementet som arbeidsgiver

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring, gjerne fra tilsvarende stilling
 • God innsikt i regel- og avtaleverk om arbeidsforhold i staten
 • Erfaring med lønnsforhandlinger og samarbeid med tillitsvalgte
 • Erfaring fra HR-arbeid i statlig eller annen offentlig virksomhet
 • God IT-forståelse og erfaring med å jobbe i HR-systemer
 • God innsikt i planlegging og gjennomføring av endringsprosesser
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og virksomhetsstyring
 • Relevant utdanning på masternivå
 • Må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper
Vi søker etter deg som evner å kombinere strategisk tenkning med operativ ledelse og gjennomføring. Du er resultatorientert, pragmatisk og evner å nå fastsatte mål. Du er en trygg og tydelig leder med en motiverende og tillitsbasert lederstil. Det er naturlig at din kompetanse etterspørres i organisasjonen og du trives som sparringspartner og støttespiller til ledere og medarbeidere. For å lykkes i stillingen er det viktig at du skaper entusiasme og motivasjon for endring. Videre er du god i møte med andre, både til å se den enkelte og bygge gode lag. Du evner å utvikle et miljø for deling av kunnskap og erfaring. Du er løsningsorientert og fleksibel i spørsmål som oppstår. Hvis du i tillegg er strukturert, ryddig og analytisk så skaper det tillit til HR-seksjonens leveranser.

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende oppgaver i et dynamisk, tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø
 • Spennende arbeidsoppgaver i et miljø i krysningsfeltet mellom fag og politikk
 • Fleksibel arbeidstid, betalt overtid og god pensjonsordning
 • Lønnsspenn fra kr. 750 000 til kr 1.100.000 i året. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Bente E. Engesland hos Headvisor, tlf. 91729682/91159952, eller ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik i OED, tlf. 95089699. Søknad med CV sendes snarest og senest 4. august.

Olje- og energidepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.