Vil du lede og utvikle prosessarbeidet i Noah Environment?

NOAH Environment søker PRosessleder

NOAH Environment har forretningsområder rettet mot sikker håndtering av både ordinært og inert avfall. I tillegg til dette selges steinprodukter til Europa fra selskapets nyervervelse RSA. Noah Environment har klare vekstambisjoner og går en spennende og utviklende fremtid i møte. Vi søker nå en prosessleder for å styrke vår prosess- og kjemikompetanse i møte fremtidens samfunnsmessige miljøutfordringer.

Du blir en sentral del av ledergruppen i selskapet og ha det overordnede ansvaret for hele prosessområdet i NOAH Environment. Arbeidet vil blant annet inkludere overordnede prosess- og risikovurderinger samt forslag- og gjennomføring av utbedringstiltak. Du vil også aktivt ta del i utviklingsprosjekter i selskapet, fra idé til realisering og overlevering. Et av hovedprosjektene i selskapet fremover vil være å utvikle Rekefjord Stone i Sokndal til et fremtidsrettet mottaks- og behandlingsanlegg for ordinært avfall. Her vil du følge opp prosjektene med fokus på prosesskompetanse, fremdrift og økonomi.

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen:

 • Ansvar for at NOAHs overordnede mål og strategier innen prosessområdet er kjent og videreført internt
 • Lede prosessarbeidet i det daglige, herunder:
  • Utarbeide målsettinger og handlingsplaner samt følge opp disse
  • Budsjettering og kostnadsoppfølging
  • Definere kompetansekrav i selskapet og ivareta hensiktsmessig bemanning
  • Overordnet ansvar for at prosessavdelingen ivaretar sikkerhet for ansatte og ytre miljø relatert til avfallsmottak, mellomlagring, behandling og deponering på alle NOAH Environment sine driftssteder.
  • Overordnet ansvar for forsvarlig og helhetlig vurdering av avfall, herunder egnethet for selskapets behandlingsløsninger og deponier.
  • Ansvar for å ivareta og kontrollere at driftsstedene etterlever pålagte miljøkrav
  • Ansvar for produkt og teknologiutvikling på driftsstedene
  • Bidra med kompetanse i aktiviteter tilknyttet myndigheter, kvalitet, marked, prosjekt og ledelse.

Kvalifikasjoner:

Vi søker en selvdreven, engasjert og utadvendt person med ønske om å påvirke og skape resultater. Som Prosessleder bør du være faglig trygg og samarbeide godt, selv i perioder med ekstra arbeidsbelastning. I tillegg har stillingen følgende kompetansekrav:

 • Høyere utdanning innen kjemi på Master- eller Ph.d-nivå
 • Solid erfaring innen prosess og/eller produksjon – prosjekterfaring vil være en fordel
 • Erfaring fra- og trives med ledende roller
 • Beherske både engelsk og et av de skandinaviske språkene svært godt – både muntlig og skriftlig

Viktige personlige egenskaper:

I NOAH Environment vil du ha en kontaktflate både mot et tradisjonelt driftsmiljø og mot ledelsen, det er derfor viktig at du kommuniserer godt og er omgjengelig og utadvendt. NOAH utfører et svært viktig samfunnsansvar, så det er viktig at du føler eierskap og ønsker å bidra til å styrke dette. Vi tror du får ting til å skje, er analytisk og mulighetsorientert, i tillegg er du en inkluderende og en god kollega. Du bør motiveres av å skape gode og varige løsninger innen fagområdet, og du ikke gir deg før dette er gjennomført. Sist, men ikke minst må du ha ambisjoner og et oppriktig ønske om å bidra til at selskapet opprettholder sin ledende posisjon. I tillegg er følgende egenskaper viktig:

 • Selvgående med stor arbeidskapasitet
 • Robust, holder roen og trives i resultatorienterte lederroller
 • Omgjengelig, med engasjement for arbeidsoppgaver og kollegaer
 • Ambisiøs og kvalitetsbevisst
 • Nysgjerrig på ny teknologi og løsninger
 • En planmessig, systematisk og strukturert arbeidsform

Vi tilbyr:

Som ansatt i Noah Environment blir du en del av et miljø med noen av bransjens beste fagpersoner innen sine felt. Vi satser på våre ansatte, og er overbevist om at engasjerte medarbeidere er den viktigste ressursen vi har. Vi kan tilby gode faglige og personlige utviklingsmuligheter, et godt arbeidsmiljø og stor grad av fleksibilitet. Dette er jobben for deg som vil du være en viktig bidragsyter i ny, grønn industriutvikling!

Stillingen trer inn i ledergruppen i NOAH Environment. Arbeidssted er Langgaten 8 i Holmestrand.

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i Headvisor Bjørn Waagø på tlf: 900 96 668. Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV så snart som mulig. Om ønskelig vil henvendelser til Headvisor behandles fortrolig i en innledende fase.