Vil du lede HMS og kvalitetsarbeidet i Noah Environment?

NOAH Environment søker HMSK-leder

NOAH Environment har forretningsområder rettet mot sikker håndtering av både ordinært og inert avfall. I tillegg til dette selges steinprodukter til Europa fra selskapets nyervervelse RSA. Noah Environment har klare vekstambisjoner og går en spennende og utviklende fremtid i møte. Veksten i Noah Environment gjør at det er behov for å ansette en HMSK-leder som vil få overordnet ansvar for det totale HMSK-arbeidet i alle Noahs anlegg og prosjekter. Arbeidssted er Holmestrand, men du vil følge opp anlegg i Nittedal og Sokndal – samt være involvert i planleggingen av flere lokaliteter.

Vi tror Noahs nye HMSK-leder er like komfortabel i arbeidstøy og hjelm ute i produksjonen, som i kontorlandskapet eller på møterommet fordypet i administrasjon, planlegging og utviklingsarbeid. Som HMSK-leder hos Noah vil du drive med alt fra overordnede risikovurderinger og vernerunder til forslag- og gjennomføring av utbedringstiltak. Du blir en viktig del av ledergruppen og vil delta aktivt i våre utviklingsprosjekter, fra idé til realisering og overlevering. Stillingen vil være sentral i utviklingen av selskapet og for rett kandidat vil det være store muligheter til å utvikle en av Norges ledende miljøbedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen:

 • Strategisk selskapsutvikling av NOAH Environment AS
 • Overordnet ansvar for HMS/KS i NOAH Environment og tilhørende anlegg og underselskaper
 • Bidra til økt fokus og kunnskap om HMS ute i produksjonen – inklusive rapporteringsrutiner for uønskede hendelser og avvik, samt behandling og håndtering av disse
 • Initiere, planlegge og gjennomføre utbedringer og forbedringstiltak innenfor eget ansvarsområde
 • Bidra i oppstart, etablering, planlegging og gjennomføring av utviklingsprosjekter i NOAH Environment
 • HMS-ansvar i nye prosjekter – herunder overordnet risikovurdering, miljøaspektanalyse og andre arbeidsoppgaver som faller naturlig innunder dette
 • KS i nye prosjekter (generell dokumentbehandling og -kontroll jamfør bedriftens styringssystem).

Kvalifikasjoner:

Først og fremst er vi på jakt etter deg som er god med mennesker og er en ledertype som skaper gode relasjoner. Samtidig er du nøyaktig i arbeidet med å sikre korrekt dokumentasjon og rutiner, og du er kvalitetsbevisst i tilretteleggingen av kompetanseoverføring. I tillegg har stillingen følgende kompetansekrav:

 • Høyere relevant utdanning – fortrinnsvis på masternivå
 • Erfaring og kompetanse innen miljøarbeid i landbasert industri, anleggsbransjen eller bergverksindustri – enten fra tilsvarende rolle eller som konsulent
 • Minimum 5 års erfaring fra lederroller der drift- og prosjektkompetanse har vært sentralt
 • Behersker både engelsk og et av de skandinaviske språkene svært godt – både muntlig og skriftlig

Viktige personlige egenskaper:

Vi tror du får ting til å skje, er analytisk og mulighetsorientert, og en inkluderende og god kollega. Du motiveres av å skape gode og varige løsninger innen fagområdet og du gir deg ikke før dette er gjennomført. Sist, men ikke minst må du ha ambisjoner og et oppriktig ønske om å bidra til at selskapet opprettholder sin ledende posisjon, også innen HMSK-feltet. I tillegg er følgende egenskaper viktig:

 • Selvgående med stor arbeidskapasitet
 • Robust, holder roen og trives i resultatorienterte lederroller
 • Omgjengelig, med engasjement for arbeidsoppgaver og kollegaer
 • Ambisiøs og kvalitetsbevisst
 • Nysgjerrig på ny teknologi og løsninger
 • En planmessig, systematisk og strukturert arbeidsform

Vi tilbyr:

Som ansatt i Noah Environment blir du en del av et miljø med noen av bransjens beste fagpersoner innen sine felt. Vi satser på våre ansatte, og er overbevist om at engasjerte medarbeidere er den viktigste ressursen vi har. Vi kan tilby gode faglige og personlige utviklingsmuligheter, et godt arbeidsmiljø og stor grad av fleksibilitet. Dette er jobben for deg som vil du være en viktig bidragsyter i ny, grønn industriutvikling!

Stillingen trer inn i ledergruppen i NOAH Environment. Arbeidssted er Langgaten 8 i Holmestrand.

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i Headvisor Bjørn Waagø på tlf: 900 96 668. Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV så snart som mulig. Om ønskelig vil henvendelser til Headvisor behandles fortrolig i en innledende fase.