Vil du være med på vårt grønne prestisjeprosjekt? - Scanship AS

SCANSHIP SØKER TEKNISKE PROSJEKTINGENIØRER.

Scanship skal avkarbonisere landbasert industri! Nå søker vi deg som vil bruke din kløkt og kompetanse til å være med å skape noe unikt, helt fra bunnen av. Med ledende tekniske løsninger, skal Scanship nå bygge verdens første fabrikk som omgjør CO2 til biokull. Dette banebrytende prosjektet skal skape ren energi og bidra til å nå målet om å være et lavutslippsamfunn innen 2050. Med på laget, trenger vi dyktige prosjektingeniører, som ønsker en meningsfylt, utviklende og svært spennende jobb.

Ambisjonene er store, men vi skal bygge opp fra det små. Du får utfolde din nysgjerrighet, tekniske kompetanse og evige jakt på nye løsninger i denne jobben. Det skal gis rom til å prøve, utvikle, teste og feile. Du får være med helt fra ideene skapes, til tegninger, prosjektering, planlegging, oppfølging, bygging og testing.

Vi har skapt banebrytende løsninger innen fornybar energi før, og vi skal gjøre det igjen. Dette er en unik mulighet for deg som vil ta del i fremtidens grønne løsninger for landbasert industri!

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER VIL VÆRE:

 • En nøkkelrolle i vårt team som skal avkarbonisere landbasert industri
 • Teknisk hovedrolle i prosjekter, fra planleggingsfase til fullført installasjon
 • Bidra til de beste og mest effektive tverrfaglige løsningene i flere av våre prosjekter, i tett samarbeid med dine dyktige kollegaer
 • Bidra med tekniske løsninger, ledelse av tekniske disipliner og koordinering
 • Valg og verifisering av produkter, tekniske vurderinger, kostnadsestimater og tekniske spesifikasjoner
 • Etablere og opprettholde er godt samarbeid med kunder, leverandører og våre andre avdelinger
 • Bidra til å forbedre og utvikle interne systemer og metodikk

KVALIFIKASJONER

 • Relevant høyere utdanning innen tekniske fag, gjerne innen prosess- eller mekaniske fag – en stor fordel om du har erfaring fra ulike tekniske disipliner og fagområder
 • Gjerne kunnskap om instrumentering, ventiler, stress og strukturtesting eller automasjon
 • Erfaring med teknisk arbeid innen maritim sektor, olje og gass eller landbasert industri
 • God forståelse for prosessanlegg og -diagrammer
 • Interesse for eller erfaring med prosjekter og prosjektgjennomføring – gjerne fra alle faser av prosjekter, fra idé til installasjon og testing
 • Beherske både engelsk og et av de skandinaviske språkene godt – både muntlig og skriftlig
 • God IT-kompetanse

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPSER:
I Scanship verdsettes menneskene og deres personlige egenskaper. I dette teamet trenger vi tekniske, jordnære, løsningsorienterte ingeniører som liker å tenke litt (langt) utenfor boksen. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og skal bidra til at selskapet utvikles og vokser videre. Vi tror viktige egenskaper i disse rollene er:

 • Du er en løsningsorientert, og ser alltid muligheter fremfor begrensninger
 • Du er en problemløser av natur. Du er nysgjerrig, og slutter aldri med å finne på- og teste nye løsninger
 • Erfaringen din gjør deg trygg i prosjektsituasjoner, og du tåler litt hektiske perioder
 • Du er strukturert, planmessig og nøyaktig, du får ting gjort og kan fint ha mange baller i lufta
 • Du er systematisk når det kommer til dokumentasjon, regler og rutiner. Du tar det på alvor, sørger for god kontroll og tilrettelegger for kompetanseoverføring
 • Du motiveres av utfordrende prosjekter og arbeidsoppgaver, litt problemløsing slår aldri feil

DETTE FÅR DU HOS SCANSHIP:

 • Bidra til å avkarbonisere landbasert industri gjennom fremtidsrettete, innovative og tverrfaglige prosjekter
 • Bli en del av et innovativt og offensivt miljø som brenner for grønne løsninger
 • Svært gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Hyggelige kollegaer, et godt arbeidsmiljø og stor takhøyde, med kontorer sentralt i Tønsberg
 • En solid arbeidsgiver og konkurransedyktige betingelser

Søknadsfrist: 28. juni
Arbeidssted: Tønsberg

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i Headvisor Bjørn Waagø, tlf: 900 96 668. Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV innen søknadsfristens utløp.