Forsker – Livsløpsvurderinger miljø og bærekraft i byggenæringen - SINTEF Community

Som en del av vårt forskerteam jobber du med viktige utfordringer og utvikler løsninger knyttet til nullutslippsbygg og -områder, utslippsfrie og avfallsfrie byggeplasser, sirkulær økonomi, ombruk og gjenbruk av byggematerialer, klimatilpasning. Vi jobber med forskningsprosjekter der vi samarbeider med private og offentlige kunder i hele verdikjeden i norsk byggenæring. Hos oss blir du en del av et godt faglig miljø med solid fagkompetanse innenfor et bredt spekter av fag. Du får stor frihet til å utforme din egen hverdag og med stort ansvar. Gjennom våre forskningsprosjekter utvikler du din kompetanse.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle ny kunnskap basert på anvendt forskning, med fokus på å redusere klimafotavtrykket til BAE-næringen
 • Ansvar for å lede og gjennomføre forskningsprosjekter
 • Utvikle nye forskningsprosjekter og skrive prosjektsøknader
 • Formidling av forskningsresultater, vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering
 • Tett dialog med kunder, omsette kundebehov til løsninger og nettverksbygging

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på mastergradsnivå innenfor relevant fagområde. Doktorgrad/PhD er en fordel.
 • Erfaring med miljø- og bærekraftsanalyser, livsløpsanalyser (LCA) innenfor byggenæringen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og god ledelse  
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 60 prosent av våre forskere har doktorgrad  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Stillingen innebærer noe reisevirksomhet i Norge og internasjonalt. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk) og engelsk.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist : 3.7.2021

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Forskningsleder Maria Kollberg Thomassen hos SINTEF tlf. +47 450 84 819, eller vår rådgiver hos Headvisor as, Kristin Haugen tlf. + 47 971 55 441.

SØK PÅ STILLINGEN