Direktør for samfunn - Tromsø kommune

Er du en god relasjonsbygger, med lyst til å skape et godt samarbeid mellom innbyggere, næringsliv og kommunen - til det beste for Tromsøs utvikling?


Du vil være sentral i arbeidet med å sikre at kommunens toppledelse har et strategisk og utadrettet perspektiv. Du vil lede en stab på rundt 30 medarbeidere, fordelt på seksjon for næring, innovasjon og samfunn, seksjon for kommunikasjon og servicetorget. Godt lederskap ligger til grunn for kvaliteten og utviklingen av våre tjenester.

Tromsø kommune er en viktig samfunnsaktør som drifter og forvalter viktige velferdsordninger, og som bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Kommunen skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle stab for å sikre et strategisk og utadrettet perspektiv i kommunens toppledelse, og intern samhandling med søkelys på en positiv samfunnsutvikling.

 • Helhetlig styring av og videreutvikle kommunens strategiske samarbeid med et vidt spekter av eksterne aktører, herunder også ivaretakelse av kommunens samarbeidsavtaler.

 • Staben har, og vil bli tillagt overordnet ansvar for analyse og utredning på strategisk nivå. Staben vil jobbe med samfunnsanalyser av strategisk betydning og vil være viktig beslutningsunderlag i de prioriteringer som vil komme i samspillet med folkevalgte.

 • Ivareta kommunens kontakt mot eksisterende næringsliv og være en tilrettelegger for vekst og utvikling av næringsetableringer, koordinering av nyetableringer av private arbeidsplasser.

 • Kommunikasjon og innbyggerkontakt. Tilrettelegge for at Tromsø kommune oppleves som moderne, funksjonell og aktiv i sin kommunikasjon med innbyggere og andre interessenter.

 • Direktør for samfunn vil få en aktiv og ledende rolle i kommunens arbeid vår satsning innen bærekraft og klima.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innen samfunnsutvikling, entreprenørskap, innovasjon eller andre relevante utdanning.

 • Solid erfaring fra samfunnsutvikling innen offentlig eller privat sektor.

 • Ledererfaring fra større private eller offentlige virksomheter.

 • Erfaring fra å jobbe ut mot eksterne interessenter.

 • Erfaring fra strategiske prosesser.

 • God økonomisk forståelse.

 • Sterkt samfunnsmessig engasjement.

Personlige egenskaper

 • Utadvendt nettverksbygger som skaper gode relasjoner.

 • Initiativrik med gode gjennomføringsegenskaper.

 • Tydelig lederprofil.

 • Tydelige kommunikasjonsegenskaper.

 • Strategisk, nytenkende og handlekraftig.

 • Organisasjonsforståelse.

 • Personlige egenskaper vektlegges ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling, der du sammen med et dyktig team av ledere og medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunens videre utvikling.

 • Lønn etter avtale.

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.

 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter: HER