Direktør for økonomi og finans - Tromsø kommune

Vil du bidra til å sikre Tromsø kommunes mulighet til videre vekst og utvikling?

Vil du lede arbeidet med å sikre den helhetlige økonomiske styringen av Tromsø kommune, og være en sentral drivkraft for hele organisasjonen? Her får du brukt din kompetanse og erfaring innen virksomhetsutvikling, økonomistyring og finans til å sikre vår mulighet til videre vekst og utvikling. Tromsø kommune må skape et handlingsrom, og her får du en strategisk viktig rolle for å sette økonomien i en større sammenheng som verktøy for strategiske valg. Du vil også få brukt dine lederegenskaper i utviklingen av staben og ledelsen i organisasjonen. Godt lederskap ligger til grunn for kvaliteten og utviklingen av våre tjenester.

Tromsø kommune er en viktig samfunnsaktør som drifter og forvalter viktige velferdsordninger, og som bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Kommunen skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle stab for økonomi og finans.
 • Sørge for at staben leverer god styringsinformasjon til kommunens ledelse; et solid grunnlag for administrative og politiske beslutninger.
 • Være en arkitekt i vårt arbeid med å utvikle vår finansforvaltning som virkemiddel for å øke handlingsrommet.
 • Aktivt påvirke hele organisasjonen med å sette økonomistyringen i en større sammenheng på tvers av tjenesteområdene.
 • Budsjett- og prognosearbeid, rapportering av regnskap samt styring av likviditet.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen økonomi og ledelse.
 • Krav om formell lederkompetanse.
 • Erfaring med strategiske og operative oppgaver innen økonomistyring og analysearbeid.
 • Solid kunnskap og forståelse innen finans og regnskap.
 • Ledererfaring fra store private eller offentlige virksomheter.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

 • Tydelige lederegenskaper.
 • Handlekraftig og resultatorientert.
 • Strategisk, utviklingsorientert og endringsvillig.
 • Strukturert og analytisk.
 • Relasjonsbyggende og tillitsskapende.
 • Tydelige kommunikasjonsegenskaper.
 • Organisasjonsforståelse.
 • Personlige egenskaper vektlegges ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling, der du sammen med et dyktig team av ledere og medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunens videre utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter HER