Konserndirektør Vannkraft - Hafslund Eco

Hafslund Eco søker nå konserndirektør for sitt største forretningsområde: Vannkraft.

Dette er en stilling som inngår i konsernledelsen i Hafslund Eco AS. Den nye lederen vil få ansvaret med å lede og utvikle det nest største operative vannkraftmiljøet i Norge.

Vi ser etter en leder som kan inspirere og utvikle organisasjonen. En leder som er sterk på det operasjonelle og som framstår som synlig og støttende i organisasjonen. Det vektlegges erfaring fra forbedringsarbeid og bruk av digitale teknologier.

Ansvar/ arbeidsområder

 • Arbeid med effektiv og sikker drift og videreutvikling av HMS-kulturen i selskapet
 • Bidra til den strategiske utviklingen av selskapet og gjennomføre vedtatte strategier og innovasjoner
 • Bygge en felles forbedringskultur som kjennetegnes av tydelige mål og prestasjons- og resultatorientering
 • Organisasjons- og lederutvikling gjennom blant annet teambygging og motivasjonsarbeid
 • Arbeid i konsernledelsen og overfor styret, og med tillitsvalgte og deres organisasjoner
 • Ansvarlig for større forhandlinger av både finansiell og forretningsmessig karakter
 • Ivareta stillingen som daglig leder for Hafslund Eco Vannkraft AS

Stillingens kravprofil - formelle krav

 • Erfaren og operativ leder fra fornybarnæringen eller annen industriproduksjon
 • Erfaring med ledelse av virksomhet som har utviklet effektiv drift og arbeidet med kontinuerlig forbedring
 • Dokumenterte resultater innen ledelse, utvikling av medarbeidere, organisasjon og lønnsomhet fra sammenlignbar virksomhet
 • God forretningsforståelse og erfaring fra strategi-, endrings- og utviklingsprosesser
 • Erfaren i bruk av ny teknologi og digitale verktøy
 • God erfaring fra relasjonsarbeid og nettverksbygging
 • Høyere relevant utdanning

Stillingens kravprofil- personlige egenskaper/ lederstil

 • Stødig og solid leder, med gode kommunikasjonsevner og pedagogisk tilnærmingsmåte
 • Motiverende og med evne til å skape engasjement gjennom åpenhet og ærlighet
 • Lagbygger som er flink til å skape team, samarbeide og få til samhandling
 • Har ambisjoner og er offensiv og drivende, men likevel tålmodig og sikrer forankring
 • Langsiktig og helhetstenkende, og samtidig handlekraftig og gjennomføringssterk
 • Klok, smidig og fleksibel, og også tydelig og etisk

Lønns/ arbeidsvilkår

 • Konkurransedyktig lønn og gode arbeidsbetingelser for øvrig
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Vi har kontorer flere steder i landet og hovedkontor i Oslo. Arbeidssted for denne stillingen avtales nærmere.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor tlf. 91729682. Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter kan også kontaktes på tlf. 91138199. Søknad og CV sendes snarest og senest 8. august.