Unik mulighet som Økonomisjef ved historiske Hotel Ullensvang!

Hotel Ullensvang fikk i 2021 nye eiere etter 175 år som familieeid selskap. Hamilton Hotel Partners og Hotel Ullensvang har nå store planer for videreutvikling av virksomheten og de ansatte. Vi er nå på jakt etter en Økonomisjef/Financial Controller som vil bli en sterk bidragsyter inn i det fremtidige Hotel Ullensvang.

Som Økonomisjef/Financial Controller vil du jobbe svært bredt og med varierte arbeidsoppgaver innenfor økonomistyring. Du vil bli del av ledergruppen og være en av Hotelldirektørens og eiernes mest sentrale støttespillere. Stillingen rapporterer til Hotelldirektør, samt vil ha direkte dialog med Hamilton Hotel Partners hva gjelder økonomisk rapportering.

Du vil ha overordnet ansvar for økonomifunksjonen ved hotellet, som innebærer forsvarlig økonomisk drift og kontroll over pågående økonomi- prosesser og systemer. Du skal sikre god økonomistyring på strategisk og operativt nivå ved å koordinere økonomiarbeidet, og må trives med å utføre et bredt spekter av oppgaver selv. Du får personalansvar for en regnskapsmedarbeider, samt skal sikre god dialog med eksternt regnskapsbyrå, revisor og eiere.

Vi kan for den rette tilby en svært fri rolle med stort ansvar og myndighet innenfor hotellets rammer. Du vil få muligheten til å jobbe bredt og ha store påvirkningsmuligheter knyttet til hotellets utvikling. Vi kan gi deg en historisk arbeidsplass som skal møte fremtiden ved å bygge på den lange historien, samtidig som vi lytter til den fremtidige gjestens ønsker.

Vi ser etter deg som tar eierskap til rollen og er selvgående og initiativrik. Du er detaljbevisst, og du evner å analysere og omsette kompleks informasjon til noe nyttig. Videre er du en lagspiller som forstår vår forretning og verdien av å kjenne hele vår verdikjede.

Vi ønsker at du har høyere utdanning innenfor økonomifaget, men mest viktig er erfaring fra tilsvarende stilling. Det er en fordel om du har jobbet i, eller inn mot hotellnæringen, men dette er ikke et krav. Du har solid kommersiell forståelse, sterke IT-ferdigheter og trives med høy fart og mange jern i ilden.

Vil du være med på reisen?

Ved spørsmål, kontakt en av våre rekrutteringsrådgivere i Headvisor; Per Jorem (40021560), Janne Siri Horne (90721164) eller Erlend Låstad (41444344). Kortfattet søknad med CV sendes snarest.