Vegfaglig rådgiver (kjøretøyfaglig rådgiver) - Vegtilsynet

Vegtilsynet har fått utvidet mandat, og skal fra 1. september tilrå lukking av tilrådninger fra Statens havarikommisjon på veg.

Ønsker du å utgjøre en forskjell for trygg veg?
Vi søker etter deg som har engasjement for Vegtilsynets mål og ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø med felles mål om sikre veger.

Stillingen er direkte underlagt direktøren for Vegtilsynet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for at tilrådingene fra Statens havarikommisjon blir fulgt opp, herunder samordne interne og eksterne ressurser
 • Vegtilsynet sin kontaktperson for Statens havarikommisjon
 • Ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med Vegtilsynets prosedyrer og krav
 • Presentere Vegtilsynets arbeid i eksterne fora f.eks. møter med Samferdselsdepartementet og konferanser
 • Andre oppgaver inn mot Vegtilsynets ansvarsområder vil måtte påregnes. Eksempelvis inn mot tilsynssaker, inspeksjoner, aktiv pådriver-rolle og FoU-virksomhet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Min 3 års utdanning på universitets- eller høgskolenivå. For kandidater med lang relevant erfaring, kan krav til utdanning fravikes
 • Generell kompetanse og interesse for veg og kjøretøy, gjerne erfaring med forvaltning etter kjøretøyforskriften
 • Gode kommunikative egenskaper og evne til å koordinere ressurser
 • Interesse for å presentere i eksterne fora
 • Kunnskap om vegsektoren eller transportsektoren er en fordel
 • Førerkort klasse B er et krav, da stillingen medfører noe reisevirksomhet

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner på tvers av fagområder
 • Kommuniserer klart og effektivt, både muntlig og skriftlig
 • Løsningsorientert og har høy gjennomføringsevne
 • Inkluderende og motiveres av felles framgang
 • Skaper kontaktnett og liker å presentere i ulike fora
 • Personlige egenskaper tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å påvirke utviklingen av Vegtilsynet
 • En nøkkelrolle for tryggere trafikk
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig utvikling/etterutdanning
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Gode betingelser etter statens lønnspolitikk

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav, se https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Om dette kan være interessant for deg er du velkommen til å ta kontakt med en av våre rådgivere hos Headvisor; Janne Siri Horne (90721164), Per Jorem (40021560) eller Trond Henanger (47302061).
Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 1. august 2021.

Frem til søknadsfristen går ut vil alle henvendelser håndteres konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. I hht. offentlighetslova § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil bli kontaktet av Headvisor dersom unntak fra offentliggjøring ikke blir tatt til følge.