Pure Salmon skal bygge fremtidens lakseoppdrettsanlegg i hele verden – vil du være med og påvirke som selskapets CFO?

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER:

 • Overordnet ansvar for selskapets økonomiforvaltning og -styring.
 • Ledelse av dyktige medarbeidere innen områdene regnskap, lønn, controlling og fakturering.
 • Styre likviditeten og herunder arbeidskapitalen i selskapet.
 • Analysere og følge opp løpende prosjekter sammen med økonomiavdelingen, bidra til å forbedre prosjektmarginer.
 • Etablere en felles rapporteringsstruktur og sikre finansiell rapportering av høy kvalitet til styret og eiere.
 • Bidra til å samordne virksomheten mellom Pure Salmon Kaldnes RAS, 8F, Pure Salmon og utvikle en finansieringsstrategi for å utvide organisasjonen på alle nivåer.
 • Delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive den forretningsmessige utviklingen av selskapet i samarbeid med ledergruppen
 • Delta i ledergruppens arbeid med særlig ansvar for å støtte og fremme den økonomiske bevisstheten i hele organisasjonen.
 • Bistå med analyser og å utvikle verktøy og nøkkeltall som sørger for at helheten i virksomheten blir ivaretatt.
 • Påse at avdelingen overholder eksterne og interne retningslinjer, lover og regler, samt interne og eksterne rapporteringsfrister.
 • Ansvarlig for ekstern dialog med revisor, sikre at juridisk og forskriftsmessig dokumentasjon blir innlevert, og overvåke internkontroll og overholdelse av lover og forskrifter.
 • Bygge og opprettholde sterke relasjoner med långivere, banker, investorer og andre finansinstitusjoner.

DETTE FÅR DU HOS OSS:

 • Spennende muligheter i et solid selskap med store ambisjoner
 • Jobbe med fremtidsrettede prosjekter og løsninger i et internasjonalt miljø
 • En operativ og strategisk lederstilling med store påvirkningsmuligheter
 • Lede et dyktig og ambisiøst økonomiteam
 • Tillitsbasert ledelse med stor takhøyde for nye ideer og forslag til forbedringer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Uformelt arbeidsmiljø med korte beslutningsveier

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:
I rollen som CFO forventes det at du har betydelig fagkompetanse og trives som en strategisk og forretningsorientert sparringpartner for CEO. Den ideelle kandidaten til stillingen har høyere utdannelse, primært innen økonomi og/eller ledelse eller som statsautorisert revisor. I tillegg forventes det at du har solid ledererfaring, gjerne fra prosjektrelatert virksomhet i privat sektor. Erfaring fra konsulentmiljøer eller revisjon er også av interesse. Det er en stor fordel dersom du har kjennskap til eksportfinansiering og arbeid med prosjekter utenfor Norges grenser.
Videre bør kandidater ha erfaring med å bruke økonomiske rapporteringssystemer som ivaretar kontrollert vekst, samt god forståelse av forretningsmessige prosesser. Det forventes at du evner å skape gode mellommenneskelige relasjoner og er internasjonal i stil og form. Kandidater til stillingen må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig og ha meget god IT brukerkompetanse.

PERSONLIGE EGENSKAPER:
Vi tror vår nye CFO er analytisk og mulighetsorientert, i tillegg er du flink med folk og en god kollega.
Som person må du drives av å jobbe med utvikling og forbedringer sammen med dine kollegaer og du må ha en kommersiell legning, god forretningsforståelse og en utpreget ståpå-vilje. Sist, men ikke minst må du ha ambisjoner og et oppriktig ønske om å bidra til videre vekst og suksess i PSK.

Vi har identifisert følgende viktige egenskaper i personligheten:

 • Evne til å lede, påvirke og iverksette handling (ta beslutninger).
 • Omgjengelig og inkluderende, like å utvikle og jobbe med mennesker.
 • God til å skape relasjoner og utvikle nettverk.
 • Presentere og kommunisere informasjon på en lettfattelig og god måte.
 • Sterk analytisk (numerisk og verbal)
 • Strukturert, planmessig og nøyaktig – men løsningsorientert
 • Tilpasningsdyktig og robust, takle stress
 • En igangsetter med stor motivasjon og ambisjoner

Stillingstittel: CFO
Arbeidssted: Sandefjord
Søknadsfrist: 07.08. Søknader vurderes løpende, og aktuelle kandidater kan kalles inn til intervju før søknadsfristen løper ut

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i Headvisor Bjørn Waagø tlf: 900 96 668 Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV så snart som mulig.