Områdeleder - Varde Fiskeoppdrett

Gjennom målrettet arbeid på bærekraftig og effektiv produksjon, skal Varde Fiskeoppdrett produsere fisk av høy superior kvalitet. Produksjonsbedriften skal forsyne verdensmarkedet med norsk kvalitetsfisk gjennom fremtidsrettet produksjon som er bærekraftig for både kunder, ansatte, eiere og lokalmiljøet.

Kvalitet i arbeidet og de ansattes sikkerhet står øverst på agendaen. Vi anser våre medarbeidere som vår viktigste ressurs, og vi verdsetter bred erfaring og allsidighet.

Vi er nå på jakt etter en engasjert Områdeleder for lokalitetene i Karmøy og Bømlo kommune. Vi leter etter deg som kan bidra til oppfølging av våre anlegg på et operativt nivå.

Du vil ha ansvar for planlegging på lokalitetene, fordeling og koordinering av utstyr, mannskap og ressurser, utarbeidelse av produksjonsplaner og budsjett, etterlevelse av IK-system og myndighetskrav, samt sikre at vi oppnår optimal foring og drift på lokalitetene. Du vil rapportere direkte til eierselskapene.

Som øverste operative leder får du en viktig rolle iå utvikle og forbedre gode rutiner. Videreutvikling av de ansatte, tett oppfølging av de ulike lokalitetene og god kommunikasjon i virksomheten er viktig for oss.

Vi ser etter deg som har relevant erfaring fra havbruksnæringen eller annen produksjonsvirksomhet. Du må ha god teknisk forståelse og erfaring med utstyr som blir benyttet i et oppdrettsanlegg. Vi ønsker også at du har erfaring som operativ leder. Det er en fordel om du har utdanning innen biologi, gjerne i kombinasjon med ledelse.

Som person er du god til å kommunisere, skriftlig og muntlig, både internt og eksternt. Du må være selvstendig, samtidig som du evner å motivere andre i teamet. Du må være nysgjerrig, løsningsorientert og handlekraftig.

Hos oss vil du få muligheten til å være med å bringe Varde Fiskeoppdrett inn i fremtiden! Dette er en spennende og utfordrende jobb i et sterkt fagmiljø. Du får store muligheter til å være med å forme din egen arbeidsplass og bidra til å videreutvikle et solid team og et godt arbeidsmiljø. Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser.

Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Bjørn Horne (91161390) eller Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 01.08.2021. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.