Prosjektdirektører/Senior prosjektledere Industri og/eller Akvakultur - Rambøll

Bli en del av vår avdeling for Forretningsutvikling og Logistikk!

Her blir du en del av et erfarent miljø på 20 personer som jobber med mange spennende prosjekter innenfor logistikk, industri, akvakultur og samferdsel. Teamet har en nøkkelrolle i å utvikle og gjennomføre Rambøll sine industriprosjekter. Vi arbeider for tiden med Norsk Kylling sitt nye produksjonsanlegg på Orkanger, nye lakseslakterier og settefiskanlegg for store aktører innen akvakultur samt store industriprosjekter for batteriproduksjon. Vi jobber også med OCSN (Nidar) sitt nye lagerbygg i Trondheim. Av øvrige prosjekter som vi jobber med i Rambøll kan nevnes; Nytt regjeringskvartal, nye nasjonalmuseet, Tromsø lufthavn, Evenes flystasjon, NTNU Campus samling, E6 Ranheim Værnes, Intercity Moss, E6 Ulsberg-Vindåsliene med flere.

Hos oss vil du kunne ta i bruk din teknologibakgrunn og kunnskap fra industri og akvakultur, til å bistå kunder med prosjektledelse, teknologiutredninger og prosessledelse av flerfaglige oppdrag eller innovasjonsprosjekter. Du blir involvert i hele verdikjeden, fra ideutvikling til ferdig gjennomførte prosjekter. Stillingen gir rike muligheter til å påvirke prosjektene i tidlig fase.

Hos oss blir du sentral i tverrfaglige team som kjennetegnes av god kommunikasjon internt og eksternt.

Prosjekt-teamet du etablerer vil ofte bestå av både interne og eksterne ressurser, og vil typisk være i størrelse 20 – 50 personer avhengig av prosjekt.

For denne rollen trenger du høyere utdanning innen fag som f.eks. teknologi, industriell økonomi, prosjektledelse samt erfaring fra virksomheter innen industri/akvakultur/næringsmiddel etc.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Prosjektledelse / oppdragsledelse fra idéfase til ferdigstillelse.
  • Teknologi-utredninger for behov som må løses for å styrke våre kunders verdikjede.
  • Tilbudsutarbeidelse herunder metodeutforming og oppgavebeskrivelse.

Kompetanse:

  • Høyere utdanning innen relevante fag (teknologi, industriell økonomi, prosjektledelse).
  • Ledelseserfaring fra industri eller akvakultur er ønskelig.
  • Relevant nettverk innen ulik industri eller akvakultur.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

Vi støtter den faglige utviklingen din
Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du den støtten du trenger for å utvikle deg videre.
Du bør også ha lyst til å arbeide med kunder og andre samarbeidspartnere og ha evnen til å tenke tverrfaglig og se det store bildet.

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Rambøll AS ved Direktør store prosjekt Roy Sletten, tlf. 902 21 266. Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.
Søknadsfrist: Snarest