Direktør – Industri, forretningsutvikling og logistikk - Rambøll

Hos oss vil du bli leder for dedikerte og svært erfarne fagfolk som jobber med markedets mest spennende prosjekter. Vi jobber med strategisk rådgivning, tidligfase prosjekter både i privat og offentlig sektor, prosessledelse og driftsplanlegging. Vi jobber innenfor ulike bransjer og fagområder, bl.a areal- og transport, parkering, logistikk, industri akvakultur og energi. Teamet har en nøkkelrolle i å utvikle og gjennomføre Rambøll sine industriprosjekter. Vi arbeider for tiden med Norsk Kylling sitt nye produksjonsanlegg på Orkanger, nye lakseslakterier og settefiskanlegg for store aktører innen akvakultur samt store industriprosjekter for batteriproduksjon. Vi jobber også med OCSN (Nidar) sitt nye lagerbygg i Trondheim. Av øvrige prosjekter som vi jobber med i Rambøll kan nevnes; Nytt regjeringskvartal, nye nasjonalmuseet, Tromsø lufthavn, Evenes flystasjon, NTNU Campus samling, E6 Ranheim Værnes, Intercity Moss, E6 Ulsberg-Vindåsliene med flere.

Hos oss får du det overordnede ansvaret for markedsutvikling i dine utvalgte sektorer og blir aktivt medspiller i våre prosjekter. Du er genuint opptatt av markeds- og forretningsutvikling, har høyere relevant utdanning, ledererfaring og erfaring med endringsprosesser. Dette vil sammen med personlige egenskaper bli vektlagt i utvelgelsen.

Arbeidssted vil være Trondheim og du rapporterer til direktør bygg Rambøll Norge.

Arbeidsoppgaver

 • Ha stort fokus på kunderelasjoner, markedsarbeid og markedsutvikling
 • Representere enheten og skaper god dialog/markedsføring internt nasjonalt og internasjonalt
 • Representere enheten på arenaer/møter hvor det er naturlig å være representert
 • Personalansvar
 • Videreutvikle egne ansatte gjennom godt lederskap
 • Rekruttering av riktig kompetanse
 • Holde deg faglig oppdatert og være interessert i de fagfeltene enheten til enhver tid jobber med

Kompetansekrav

 • Mastergrad innen f.eks. økonomi eller teknologi
 • Forståelse for prosjektarbeid og gjerne kunnskap om Samfunnsanalyser, Transport eller Næringsmiddelindustrien
 • Tung ledererfaring, enten som toppleder eller som en del av en ledergruppe
 • Stort nettverk og kunnskap om beslutningstakere både i privat og offentlig sektor
 • God forretningsforståelse

Personlige egenskaper

 • Kommersiell og forretningsmessig orientert
 • Energisk og motiverende
 • Endringsorientert og robust
 • Empatisk og samlende leder
 • Analytisk
 • Tydelig og offensiv
 • Utadvendt og relasjonsbyggende

For ytterligere informasjon kan du kontakte Rambøll ved direktør bygg Rambøll Norge Bjørn Tore Landsem, tlf. 932 43 113 eller vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045.

Alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: Snarest