Daglig leder - SINTEF Helgeland

Vil du bidra til bærekraftige løsninger i tett samspill med industri og andre næringsaktører?

Lokal tilstedeværelse er viktig for våre kunder, og gjennom SINTEF Helgeland bidrar vi til gode verdiskapende og bærekraftige løsninger for våre samarbeidspartnere. SINTEF Helgeland har en bred kompetanse, og satser særlig på områdene sirkulær økonomi, miljø, bærekraft i tillegg til framtidens produksjon og produkter samt digitale løsninger som understøtter dette.

Til å lede og videre utvikle SINTEF Helgeland AS søker vi en tydelig, inkluderende og inspirerende daglig leder, som trives i skjæringspunktet mellom ledelse, administrasjon, forskning og markedskontakt mot industri, ulike næringsaktører og myndigheter. I nært samarbeid med styret og engasjerte kollegaer skal du videreutvikle SINTEF Helgeland som en regionalt forankret forskningsorganisasjon på den nasjonale og internasjonale FoU-arenaen. Du trives med relasjonsbygging, strategisk arbeid og alliansebygging og fremstår som teamorientert både i regional kontekst, som del av SINTEF-konsernet, og med sentrale næringslivsaktører.

SINTEF Helgeland har ambisjoner om videre utvikling og vekst. Vi jobber tett med industri og andre næringsaktører som ønsker å øke ressurseffektivitet og begrense sin klima- og miljøbelastning gjennom innovative teknologier. Vi blir i økende grad forespurt som rådgiver innen sirkulærøkonomi, livsløps- og bærekraftanalyser i tillegg til at vi gjennom oppdragsforskning bidrar til konkurransefortrinn for etablerte kunder og start-ups.

Daglig leder rapporterer til styreleder. Arbeidssted er på Campus Helgeland i Mo i Rana.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • daglig ledelse og drift av selskapet
 • lede arbeidet med å utvikle og realisere mål og strategier
 • utvikle og følge opp økonomiske og faglige mål for selskapet
 • bidra til å styrke selskapets posisjon og innsats, gjennom strategisk arbeid av betydning for hele SINTEF
 • aktiv bidra i markedsarbeid og forskningsprosjekt, samt sikre selskapets synlighet i relevante nettverk, forum og internt i SINTEF
 • lede arbeidet mot kunder og samarbeidspartnere innenfor selskapets fagområder
 • følge opp og motivere medarbeidere gjennom tydelig, inspirerende og inkluderende ledelse
 • legge til rette for og utvikle gode forskere
 • personalansvar, budsjett- og resultatansvar

For oss er det viktig at du:

Er en samlende, initiativrik og framtidsrettet leder med relevant utdanning på minimum masternivå innenfor et eller flere av selskapets fagområder. Du har solid ledererfaring og god forståelse for ledelse av en forskningsorganisasjon. Du har god økonomiforståelse, er forretningsorientert og har god markedsinnsikt og forståelse for våre samarbeidspartneres utfordringer og potensial. Som leder inspireres du av store samfunnsmessige utfordringer, og sammen med organisasjonen evner du tidlig å se trender og behov for forskning og utvikling. Stillingen innebærer utstrakt utadrettet aktivitet og dialog med næringsliv og myndigheter, så du må trives med relasjonsbygging og ha gode samarbeidsevner.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • god ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
 • et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret som en av de mest attraktive arbeidsgivere i Norge
 • unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø
 • helt spesielt gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Velkommen til SINTEF som den du er, og den du ønsker å bli!

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte våre rådgivere i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 eller Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad og CV sendes innen 30.08.2021. Vi ser gjerne at du viser din interesse i god tid før fristen utløp.

SØK PÅ STILLINGEN