Virksomhetsleder tjenesteutvikling - Fredrikstad kommune

Vi søker leder for kommunens rådgivingsenhet for effektivisering og endring

Vi ser etter deg som har kompetanse, mot og krefter til å drive fram endringsprosesser, innovasjon og kontinuerlig forbedring i en av landets største og mest spennende kommuner. Her har du sjansen til å være med og lede arbeidet med å finne nye muligheter for en ny tid, og bidra til å løse komplekse utfordringer i forvaltningen.

Virksomheten er under oppbygging, og er tenkt som kommuneorganisasjonens verktøykasse for utvikling og endring, og for samspill og samskaping med hele Fredrikstadsamfunnet. Virksomheten skal legge til rette for framtiden gjennom å gi strategisk støtte til kommunens ledelse, og utviklings- og prosessbistand til organisasjonen gjennom å tilby ulike ressurser til innovasjonsarbeidet, som kompetanse, veiledning, verktøy og metoder.

Kommuneplanen har mål om at vi skal gjøre Fredrikstad til et godt sted å leve, skape og møte framtiden. Vi står overfor et omfattende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid i årene framover. Et økende gap mellom inntekter og utgifter, og utvikling av en drift og organisasjon som gir handlingsrom, krever betydelige prosesser og endringsarbeid for en bærekraftig kommuneøkonomi. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon. Fellesnevneren og nøkkelen til at vi lykkes med utvikling og omstilling er menneskene i organisasjonen.

Virksomhet tjenesteutvikling er en del av kommunedirektørens sentrale staber i Fredrikstad kommune, plassert i Stab for innovasjon og utvikling. Virksomheten skal ha et innovativt, strategisk og framtidsrettet perspektiv i et forpliktende samarbeid med resten av organisasjonen og andre aktører. Sammen med de andre virksomhetsområdene i kommunedirektørens staber skal Tjenesteutvikling bidra til å skape en
kommuneorganisasjon som kan håndtere de krevende og omfattende oppgavene som kommunen står overfor de kommende årene.

Viktige strategiske satsningsområder er effektivisering, endrings- og forbedringsarbeid, program #bærekraft25, strategisk ledelse, utvikling og omstilling av hele kommuneorganisasjonen.

Hovedoppgaver

 • Daglig ledelse og oppfølging av medarbeidere i Virksomhet tjenesteutvikling.
 • Strategisk ledelse og oppbygging av virksomhetsområdet for tjenesteutvikling i Stab innovasjon og utvikling, i samarbeid med direktør for innovasjon og utvikling.
 • Ledelse, råd, veiledning og operativt arbeid med prosesser og prosjekter innen utvikling, endring, effektivisering, innovasjons- og forbedringsarbeid i hele kommuneorganisasjonen.
 • Sentral rolle i arbeidet for å skape en kultur for samskapende innovasjon og utvikling i organisasjonen.
 • Sentral og aktiv rolle i program #bærekraft25, som innebærer systematisk arbeid for å utvikle, foreslå, gjennomføre og følge opp tiltak for bærekraftig økonomi i hele kommuneorganisasjonen.
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle, endre og effektivisere kommunens tjenestetilbud, i samskaping med innbyggerne i kommunen.
 • Bidra til å videreutvikle og skape godt og effektivt tverrfaglig og tverrseksjonelt arbeid.
 • Utvikling av metoder, arenaer og prosesser for samskaping og medvirkning med Fredrikstad samfunnet - innbyggere, næringsliv, ideelle organisasjoner o.l.
 • Bidra i arbeidet med digital transformasjon, og utvikling av gode og innovative digitaliseringsprosesser.

Kvalifikasjoner
Kompetanse og erfaring:

 • Erfaring fra ledelse og arbeid med innovasjon, utvikling- og omstillingsprosesser i større organisasjoner
 • Erfaring fra arbeid med endrings- og forbedringsprosesser.
 • Relevant ledererfaring.
 • Erfaring fra offentlig sektor.
 • Kunnskap om kommunal sektor, politiske prosesser og lov- og avtaleverk.
 • Erfaring fra ledende konsulentmiljøer.
 • Erfaring med endringsledelse og prosessledelse.
 • Kan vise til gode resultater.
 • Høyere utdanning på mastergradsnivå innen fagområder som økonomi, samfunnsvitenskap o.l. Lang, god og relevant erfaring kan kompensere for manglende formelle utdanningskrav.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, samarbeids- og lederferdigheter.
 • God samfunnsforståelse.
 • God rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser, med høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthet.
 • God gjennomføringsevne, og evner å jobbe systematisk, grundig og strukturert.
 • Analytisk og systematisk tilnærming, med evne til strategisk tenkning og helhetlige vurderinger og kvalitetssikring.
 • Gode evner til å utforme og drive prosesser og prosjekter.
 • Evner å motivere, engasjere og vise retning for arbeidet gjennom involvering, delegering og samspill med andre.
 • Fleksibel, omstillingsdyktig og løsningsorientert, og tåler perioder med høyt arbeidspress.
 • Blid, positiv og ønsker å bidra til å skape gode arbeids- og læringsmiljøer.
 • Engasjement og interesse for arbeidsområdet, og ønsker å bidra til å utvikle Fredrikstad kommune.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Vi tilbyr en utfordrende og faglig spennende stilling i et hyggelig arbeidsfellesskap, der medarbeidere er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement.
 • Stillingen inngår i et fagmiljø under utvikling, som du får være med å påvirke og utvikle.
 • Deltakelse i kommunens tilbud om lederutvikling.
 • Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger. Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette.
 • Kontorplass på rådhuset, sentralt i Fredrikstad.

Søknad sendes
Snarest og senest 23.august.

Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes, jfr. offentleglova §25. Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Kontaktpersoner
Vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 917 29 682, eller Mette Christin Strand Leistad, direktør for innovasjon og utvikling, tlf. 97 11 45 07