Stilling kjem! - Teknisk sjef i Lingalaks

Vil du leia arbeidet med å skapa morgondagens havbruk?

Me skal vidare og ynskjer å styrka leiargruppa med ein teknisk sjef.

Om stillinga

Som teknisk sjef skal du leia arbeidet med å løfta Lingalaks sin kompetanse og utvikling innan digitalisering, robotisering og automatisering. Du vil òg ha ansvar for utvikling av teknisk utstyr samt vedlikehald og prosjektgjennomføring. Teknisk sjef vil vera ein viktig del av leiargruppa i Lingalaks.

Full utlysingstekst kjem i august

Ved spørsmål, kontakt ein av våre rekrutteringsrådgjevarar i Headvisor; Janne Siri Horne tlf. 907 21 164 eller Bjørn Horne tlf. 911 61 390