Områdeleder - Institusjonstjenester - Frelsesarmeen

Vi søker deg som vil skape en bedre morgendag for barn og ungdom!

Frelsesarmeens barne- og familievern, søker nasjonal leder for våre institusjonstjenester.

Frelsesarmeens barne- og familievern jobber etter visjonen: Vi skal skape en bedre morgendag!
Vi er en virksomhet innen Frelsesarmeen som ønsker å være med å skape en bedre morgendag for utsatte barn og deres familier. Vi skal bidra til at barn og ungdom får en kvalitativ omsorg som gir mulighet for utvikling og endring. Vi fokuserer på mestring, ressurser og relasjonsbygging, i trygge rammer med trygge voksne. Vi er en av de største tilbyderne i Norge innen ideell sektor, og har rammeavtaler med Bufdir og Oslo kommune.

Våre institusjoner finner du på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge. I dag har vi 74 godkjente plasser for barn og ungdom og har opp mot 100 plasseringer i løpet av et år. I tillegg har virksomheten 3 fosterhjemsavdelinger, 11 Home-Start avdelinger, samt ulike ettervernstiltak.
Les mer om våre tjenester her

Informasjon om stillingen:

 • Stillingens formål er å være nasjonal leder for våre 7 institusjoner med 15 avdelinger og sørge for forsvarlig, faglig og lønnsom drift i forhold til inngåtte avtaler og bidra til utvikling i forhold til vedtatte mål og strategier
 • Etablere nye institusjoner og tilbud i henhold til vedtatte mål og strategier
 • Vi er organisert slik at du rapporterer til virksomhetsleder og inngår i ledergruppa for barne- og familievern. Vi har støttefunksjoner innen økonomi, HR, IT samt eiendom
 • Noe reiseaktivitet må påregnes, og kontorsted vil primært være ved våre lokasjoner på Østlandet

Hovedoppgaver og ansvar

 • Sørge for et forsvarlig, etisk og faglig godt tilbud
 • Lede i tråd med vedtatte strategier
 • Kvalitetssikre og godkjenne tilbud
 • Økonomistyring
 • Ledelse og utvikling av våre institusjonsledere
 • Administrasjon
 • Sikre vekst og utvikling
 • Drifte i henhold til gjeldene avtaler
 • Rapportering
 • Samhandling med oppdragsgivere, relasjonsarbeid eksternt og internt
 • Implementere verdigrunnlag, metodikk og systemer
 • Kvalitetssikre at driften skjer i henhold til lov og forskrifter
 • Veilede og utvikle enhetsledere

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:

 • Master i ledelse
 • Solid ledererfaring
 • Erfaring med strategisk arbeid
 • God økonomi kompetanse
 • Erfaring med institusjonsdrift
 • Helse og sosialfaglig bakgrunn
 • Erfaring innen salg og markedsføring
 • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt
 • Gode datakunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk

Personlig egnethet

 • Uredd
 • Ambassadør for FA BFV
 • Tydelig - ta og stå i beslutninger
 • Løsningsfokusert kommunikasjon
 • Tillitsskapende fremferd som gir respekt
 • Relasjonsorientert ledelse
 • Lojalitet
 • Analytisk og strategisk tenkning

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Vi søker en person:

 • Som har en genuin interesse for barneverns feltet
 • Som liker å lede og løfter sine medmennesker
 • Som er løsningsorientert, liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Med gode mellommenneskelige egenskaper
 • Med gode kommunikasjonsevner

Den som ansettes må arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne verdigrunnlag.

Vi tilbyr:

 • En særs spennende og utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø og høy kompetanse
 • Lønn i henhold til Frelsesarmeens lønnssystem og tariffavtale
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger

Spørsmål:
Ta gjerne kontakt med seksjonsleder Anne Hernæs Hjelle, mobil 920 57 870, eller våre rådgivere i Headvisor Kristin Haugen, mobil 971 55 441 eller Torstein Sneisen, mobil 918 88 186.

Tiltredelse: etter avtale
Søknadsfrist: 26. september 2021