Kommunedirektør - Vestvågøy kommune

Vil du være med og utvikle Vestvågøysamfunnet? Er du inspirerende, tydelig og brenner for å forvalte fellesskapets midler til beste for våre innbyggere? Da er du nettopp den vi ønsker oss som øverste leder i kommunen vår.

Foto: Kristin Folsland Olsen

Som kommunens øverste administrative leder får du ansvar for å drifte og videreutvikle kommunen i tett samspill med våre folkevalgte og våre dyktige medarbeidere. Vi ser etter en kommunedirektør som forstår betydningen av ledelse, organisasjonsutvikling og god forvaltning. Kommunedirektøren forventes å utvikle og forbedre forvaltningen gjennom en åpen samhandling og kommunikasjon med innbyggerne i kommunen.

Vi søker etter en kommunedirektør som skaper handlingsrom og som er en aktiv pådriver i arbeidet med å videreutvikle det potensial vår kommune har – midt i Lofoten! Vi ønsker å sette mer søkelys på blant annet folkehelse, bærekraft, forebyggende aktiviteter og å arbeide kunnskapsbasert.
Les gjerne mer på vårt utfordringsdokument og handlingsplan.

Ansvarsområde og hovedoppgaver:

 • Lede og utvikle kommunens virksomhet gjennom helhetlig, inkluderende og strategisk styring
 • Tilrettelegge for et godt samarbeidsklima og gode prosesser med folkevalgte. Utrede og legge frem gode og informative beslutningsgrunnlag, og gjennomføre politiske vedtak
 • Overordnet ledelse av kommunen og samhandling på tvers av sektorene
 • Se helheten i organisasjonen, inspirere og motivere medarbeidere
 • Sørge for at partssamarbeidet med de ansattes representanter fungerer som et lagarbeid
 • Sikre god økonomistyring og tilpasse drift og tjenestetilbud til den økonomiske situasjonen
 • Initiere og motivere til kontinuerlig utvikling av kommunens tjenester
 • Legge til rette for god samhandling og samskaping med innbyggere, næringsliv, frivillighet, samarbeidspartnere og øvrige myndigheter
 • Utvise engasjement og proaktivitet i samspill med næringsaktører og andre samarbeidspartnere for å utvikle kommunens næringsmessige fortrinn
 • Ha den overordnede ledelse av utviklingsprosjekter og fortsette å bygge et bærekraftig og mangfoldig Vestvågøysamfunn

Kvalifikasjoner
Du har relevant utdanning og bred ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet. Det er viktig at du har en overordnet og helhetlig forståelse av offentlig forvaltning og politiske prosesser. Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid vil bli vektlagt.

Følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper er viktige:

 • Erfaring fra strategisk ledelse og ledelse av andre ledere
 • Har relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • God forståelse for rollefordelingen i offentlig sektor og samspillet mellom politikk og administrasjon
 • Erfaring fra offentlige virksomheter, helst kommunal sektor. Gjerne i kombinasjon med erfaring fra privat næring eller større frivillige organisasjoner.
 • Solid erfaring med og god innsikt i økonomisk styring
 • Må være interessert i, og ha kompetanse til, å lage en god kultur for medbestemmelse. Ha innsikt i og erfaring med partssamarbeid og aktivt søke samarbeid mellom partene
 • Erfaring fra ledelse av endrings- og utviklingsarbeid
 • Evne til å fremme kommunens posisjon som regionsenter, styrke samarbeidet med og være en raus nabo for andre kommuner
 • Evne til å bygge videre på den gode utviklinga i Vestvågøysamfunnet med fortsatt positiv befolkningsutvikling og næringsvekst
 • Er digitalt tenkende i din tilnærming til verktøy og prosesser
 • Er omgjengelig og inkluderende
 • Har gode kommunikasjonsevner – er en «lyttende lagspiller»
 • Er god til å skape relasjoner og utvikle nettverk
 • Strukturert, planmessig og nøyaktig – men resultat- og løsningsorientert
 • Uredd konfliktløser
 • Er en handlingsorientert gjennomfører som stimulerer til ansvar og utvikling hos sine medarbeidere

Personlig kvalifikasjoner for stillingen vil være avgjørende.

Vi tilbyr:
En av Lofotens mest spennende lederstillinger, der du sammen med folkevalgte og dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunens og regionens videre utvikling.
Fast stilling og lønn etter avtale. Vi har gode pensjons- og forsikringsordning.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden unntas offentlighet. Søkere vil i så fall bli varslet om dette.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ordfører Remi Solberg, tlf. 906 70 131 eller rådgiver Torstein Sneisen i Headvisor AS, tlf. 918 88 186.

Søknad sendes innen fristens utløp den 26. september. Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.